Te afli aici: Acasa » Educaţie » Elevii vor drept de vot în Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant

Elevii vor drept de vot în Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant

Consultarea elevilor şi implicarea acestora în procesul decizional de la nivelul unităţii de învăţământ reprezintă acţiuni specifice unui stat democratic şi a unui învăţământ aflat în continuă dezvoltare. Pentru garantarea prin lege a acestor drepturi, Consiliul Naţional al Elevilor a elaborat şi trimis tuturor parlamentarilor României un proiect legislativ care are ca scop modificarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 prin care elevii vor să redobândească dreptul de vot în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, pierdut odată cu promulgarea Legii nr.1/2011. Ppropunerea legislativă a fost depusă la Camera Deputaților.

Prin modificarea legislativă propusă, se intenţionează obținerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor.

 Această solicitare este fundamentată în baza principiilor enunțate de: Constituția României, Legea Educației Naționale 1/2011, Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, Legea 52/2003 privind transparența decizională, Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Convenția pentru Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU și ratificată prin Legea 18/1990.

 Modificările propuse vor avea ca efect îmbunătățirea cadrului de reprezentare a elevilor, ca beneficiari principali ai sistemului educațional din România, creșterea implicării acestora în viața școlară și crearea unui sistem de responsabilizare a factorilor decizionali.

Prin introducerea acestei reglementări, se susţine faptul că elevii vor putea prezenta o situație reală Consiliului de Administrație cu privire la mediul de învățământ preuniversitar de la nivelul fiecărei instituții, va creşte transparența privind luarea deciziilor iar relațiile de parteneriat între elevi și profesori se va întări

 Prin participarea reprezentantului elevilor în cadrul Consiliului de Administrație se va dezvolta spiritul democrației în rândul elevilor și profesorilor. Astfel, elevii vor învăța să își exprime punctul de vedere în raport cu factorii decidenți și vor contribui la bunăstarea societății prin implicare în viața școlară. Experiența dobândită în cadrul unei structuri de conducere cum este Consiliul de Administrație va forma anual 2000 de absolvenți cu experiență în procesul de luare a deciziilor. Astfel, această experiență poate fi considerată un rezultat educațional centrat pe competențe.

 “Obținerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor semnifică o creștere a legitimității deciziilor Consiliului de Administrație, iar acest lucru asigură o mai bună aplicabilitate în rândul celor vizați de către aceste decizii. De asemenea, reprezentantul elevilor va putea să se asigure de respectarea legislației în vigoare, cu privire la drepturile elevilor, iar în caz contrar, să sesizeze eventualele încălcări ale acestora. Societatea democratică are responsabilitatea de a educa elevii corespunzător principiilor democratice. Școala trebuie să formeze cetățeni. Democrația participativă trebuie să fie implementată în școli, precum este de exemplu în Austria, unde Consiliul de Administrație este format din trei reprezentanți ai elevilor, trei reprezentanți ai părinților și trei reprezentanți ai profesorilor” Iulia-Flavia MIRON, președinte al Consiliului Național al Elevilor

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus