Te afli aici: Acasa » Fapt Divers » Licitaţii de proiecte la CJT

Licitaţii de proiecte la CJT

Consiliul Judeţean anunţă pentru anul 2011 în conformitate cu practica din ultimii ani, licitaţia de proiecte culturale şi sportive, pentru actorii culturali şi sportivi de pe teritoriul judeţului (instituţii publice, autorităţi locale, instituţii de învăţământ, ONG-uri) în domeniile de activităţi cuprinse în Strategia culturală a judeţului Timiş. Criteriile generale de selecţie sunt: priorităţile culturale stabilite prin Strategia culturală a judeţului Timiş; continuitatea acţiunii în timp (evenimente culturale devenite tradiţionale); importanţa şi amploarea evenimentului; existenţa, în cazul consiliilor locale, a unei agende culturale locale şi respectarea de către autorităţile locale a legislaţiei culturale cu privire la funcţionarea instituţiilor culturale locale; decontarea prealabilă, conform procedurilor legale în vigoare, a unor subvenţii primite anterior (inclusiv referatul privind derularea evenimentului). Nu vor fi selectate pentru sprijin proiecte promovate de actorii culturali dacă:
nu au consumat sumele alocate în anul precedent; proiectul propus nu se încadrează în Strategia culturală a judeţului; nu se încadrează în Normele metodologice aprobate prin Ordonanţa 2/2008. O condiţie a alocării sprijinului este contribuţia proprie a solicitantului la realizarea proiectului promovat. În cazul autorităţilor publice locale sprijinul CJT este maxim 25 % din costurile estimate ale evenimentului.

Cadrul legal stabileşte următoarea procedură de acordare a subvenţiilor asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, evaluate şi selecţionate:
(1) Toate solicitările primite vor fi examinate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţionare:
a) documentaţia care însoţeşte cererea conţine toate elementele prevăzute;
b) programele şi proiectele sunt din domeniul cultural/sportiv;
c) prezentarea succintă a modului în care proiectul va atinge obiectivul ales;
d) proiectele culturale sunt altele decât obligaţiile ori programele minimale ce urmează să fie aprobate anual de ordonatorii principali de credite pentru activităţile proprii şi pentru cele organizate de instituţiile din subordinea acestora;
e) justificarea programului sau proiectului cultural în raport cu necesităţile, priorităţile şi strategia organului administraţiei publice centrale sau locale care acorda subvenţia;
f) capacitatea organizatorică şi funcţională a asociaţiei, fundaţiei sau organizaţiei neguvernamentale fără scop lucrativ, dovedită prin:
- experienţa în domeniul administrării programelor şi proiectelor culturale;
- căile şi modalităţile de identificare a beneficiarilor;
- calitatea serviciilor culturale acordate sau a activităţilor culturale organizate;
- capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului sau proiectului cultural la nivelul propus;
- experienţa de colaborare, parteneriat cu autorităţile publice, cu alte organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz.
(2) Toate cererile selecţionate în urma verificării dacă corespund criteriilor formale impuse, sunt supuse evaluării pe baza următoarelor criterii de evaluare:
- consistenţă tehnică
- soliditate financiară
- rezultate aşteptate
- capacitate de realizare
- participarea părţilor
- durabilitatea programului sau a proiectului cultural.

Termenul de depunere a solicitărilor este 01.12.2010 – Direcţia cooperare şi informatică, Camera 207-208.

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus