Te afli aici: Acasa » Administratie » Timişorenii încă mai pot obţine ajutor pentru încălzire

Timişorenii încă mai pot obţine ajutor pentru încălzire

Se prelungeşte perioada de preluare a cererilor împreună cu actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, conform O.U.G nr. 5/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada noiembrie 2010 – martie 2011, până în data de 30 noiembrie 2010. Cererile împreuna cu actele doveditoare se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara din B-dul Regele Carol I nr. 10.

Pot beneficia de acest drept familiile sau persoanele singure, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Timişoara, al căror venit net pe membru de familie nu depăşeşte 615 lei.

Acte necesare:

cerere tip şi declaraţie pe proprie răspundere (puse la dispoziţie de către Direcţia de Asistenţa Socială Comunitară);
copie după actele de identitate (BI/CI) pentru toţi membrii familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la care se solicită ajutorul, sau locuiesc şi se gospodăresc împreună, sunt înscrise în carte de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
certificat de naştere pentru copii minori sub 14 ani;
acte doveditoare privind proprietatea: original şi copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară, contract de închiriere sau împuternicire din partea proprietarului locuinţei( după caz);
acte doveditoare privind veniturile familiei din luna anterioară depunerii cererii : adeverinţă de salariu cu venitul brut/net, cupon de pensie, cupon alocaţie de stat, alte venituri.
pentru ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale – factură de plată gaz recentă
Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.

LISTA CUPRINZAND BUNURILE CE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

BUNURI IMOBILE: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.

BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport*): autoturisme care depăşesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi remorci, şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, autobuze, microbuze;
———-
*) Se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc în Rezervaţia biosferei “Delta Dunării”.
2. utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
3. utilaje de prelucrare agricolă: presa de ulei, moara de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujba sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

TERENURI:

Terenuri Familii cu 1—3 persoane Familii cu peste 3 persoane

1. Terenuri de imprejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1.000 m2 în zona urbana şi 2.000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară şi de şes

— arabil şi faneaţă 2,00 ha 3,00 ha

— forestier 2,00 ha 3,00 ha

— vii, livezi, grădini de legume şi flori 1,00 ha 1,50 ha

3. Terenuri în zona montană

— forestier 2,00 ha 3,00 ha

— vii, livezi 1,50 ha 2,00 ha

— pasuni şi făneţe 4,00 ha 5,00 ha

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI:
1. peste 3 bovine;
2. peste 5 porcine;
3. peste 20 de ovine/caprine;
4. peste 15 familii de albine.

Nedeclararea bunurilor cuprinse în anexa menţionată constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 10000 lei.

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale prin sondaj.

Programul cu publicul:
Zilnic, între orele 8,30 – 16,30
Marţi, între orele 8,30 – 18,30

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0256/220583; 0256/220583; 0356/416049

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus