Te afli aici: Acasa » Administratie » CCIA Timiş certifică cazurile de forţă majoră

CCIA Timiş certifică cazurile de forţă majoră

 

Lipsa ploilor din anul acesta are efecte dezastruoase pentru întreaga economie: mii de hectare de teren agricol afectate de secetă, recolte calamitate, incendii de păduri, scăderea debitului râurilor şi corolar a Dunării. Toate acestea afectează puternic agenţii economici care operează în agricultură, industria agro-alimentară, industria lemnului, a minereurilor şi a cărbunilor, transporturi, turism etc.

În aceste condiţii, pentru a veni în sprijinul firmelor afectate de secetă, CCIA Timiş poate elibera certificate de forţă majoră care exonerează firma de răspunderea contractuală, în cazul în care obligaţiile contractuale nu pot fi onorate datorită unor speţe care conform legii pot fi considerate forţă majoră: seceta poate fi generatoare de situaţii de forţă majoră.

Conform Legii nr. 335 / 2007, camerele de comerţ şi industrie din România sunt singurele instituții abilitate legal să avizeze existenţa cazurilor de forţă majoră şi influenţa acestora asupra executării obligaţiilor comercianţilor şi să emită certificate de forţă majoră.

Forța majoră semnifică, potrivit Art.1351 alin.2 din Codul Civil, orice eveniment ,,extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil’’, intervenit după nașterea obligației, care face imposibilă executarea acesteia și care înlătură răspunderea debitorului față de creditor. Apariția unui caz de forță majoră și, deci, posibilitatea invocării sale produce două efecte semnificative, general acceptate:

  • mai întâi, efectul cel mai vizibil, al exonerării de răspundere, al înlăturării (temporare) a răspunderii subiectului care avea o obligație și care nu a putut fi realizată sau a fost realizată întârziat, ca urmare a cazului de forță majoră;
  • mai apoi, efectul suspendării raportului juridic afectat, și implicit a obligației care a fost întarziată sau zadarnicită de evenimentul extraordinar care semnifică forța majoră.

Emiterea certificatului de atestare a cazului de forță majoră presupune câteva obligaţii. Astfel, solicitantul care dorește eliberarea unui certificat de atestare a forței majore se poate adresa în scris CCIAT, prezentând cauza de forță majoră, unde și când a fost localizată, ce efecte a produs, cu ce consecințe fizice și valorice și cum se justifică acestea. De asemenea, se va prezenta unde și la ce foloseste certificatul de atestare a forței majore pe care l-a solicitat. Certificatul de forță majoră se emite în baza documentelor doveditoare (originale sau copii xerox conforme cu originalul), solicitantul asumându-și întreaga răspundere pentru veridicitatea datelor și a documentelor prezentate depuse exclusiv de solicitant.

Documentele vor cuprinde: contractul comercial afectat din evenimentul de forță majoră, cuprinzând clauza de forță majoră;  atestări de la organele, autoritățile și instituțiile abilitate, de la caz la caz (altele decât CCIAT), privind existența și efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii și încetarii evenimentului; notificări adresate partenerului contractual în legatură cu aparitia evenimentului invocat și efectele sale asupra derulării operațiunilor contractuale; Planșe fotografice realizate înaintea, pe parcursul și eventual după producerea evenimentului (dacă este cazul); Evaluări / experitize efectuate de experți autorizați asupra fenomenului precum și a daunelor suferite.

 În situația îndeplinirii tuturor condiţiilor legale și / sau de conformitate cu prevederile contractuale se emite certificatul de atestare a cauzei de forță majoră.

 

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus