Te afli aici: Acasa » Administratie » CCIA Timiş lansează noi cursuri cerute pe piaţa muncii

CCIA Timiş lansează noi cursuri cerute pe piaţa muncii


Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş prin Direcţia Formare şi Perfecţionare Profesională face înscrieri pentru noi serii de cursuri solicitate pe piaţa muncii care se vor desfăşura începând cu luna septembrie 2012 la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22: expert achiziţii publice, inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspector / referent resurse umane.

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA) iar diplomele obţinute la absolvire au recunoaştere naţională şi sunt emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului şi Sportului.

  • Expert achiziţii publice (COR 214946)

Cursul se adresează  atât autorităţilor contractante cât şi celor care doresc să participe la licitaţii publice, în calitate de ofertanţi. Cu un puternic caracter interactiv, cursul pune accent pe dobândirea cunoştinţelor teoretice dar şi pe dezvoltarea aptitudinilor şi competentelor practice. Prin participarea la cursul de utilizare SEAP, se vor deprinde abilităţi în utilizarea mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi pentru realizarea achiziţiilor directe, într-un procent de cel puţin 40% din valoarea totală a achiziţiilor publice efectuate în cursul unui an.

În cadrul cursului vor fi abordate normele de aplicare şi metodologiile de implementare a prevederilor legislaţiei româneşti transpusă din acquis-ul comunitar în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Cursul oferă oportunităţi de dezvoltare pe piata achiziţiilor  publice prin participarea la procedurile de achiziţie publică şi încheierea de  noi contracte cu instituţiile publice înregistrate in  Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.

  • Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Cursul se adresează specialiştilor din orice instituţie sau societate comercială ce urmăreşte organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu normele generale de protecţie a muncii.

Obiectivele cursului sunt: dezvoltarea profesională, aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă cât şi aplicarea normelor de protecţie a mediului.

  • Inspector / referent Resurse Umane (COR 342304)

Cursul cuprinde toate informaţiile de care este nevoie pentru a deveni Inspector Resurse Umane şi pentru a pune bazele studierii ulterioare a cursului de Manager Resurse Umane, pentru promovarea în funcţia de Manager Resurse Umane. Cursul se adresează atât angajatorilor cât şi angajaţilor.

În cadrul cursului se va desfăşura şi un modul  de instruire în aplicaţia  REVISAL (prezentare legislatie, respectiv a HG 500/2011 actualizată şi OMMEPS 1918/2011, aplicaţii practice în RGES cu utilizarea calculatorului)
în urma căruia se obţine un Certificat de participare. Pentru modulul de instruire Revisal, fiecare participant va avea acces individual la un laptop.

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus