Comunicat de presă referitor la stocuri combustibil, revizii la final de sezon de încălzire și debranșări

O dată cu sistarea furnizării energiei termice pentru încălzire, am demarat o serie de reparații, în vederea pregătirii din timp a sezonului de încălzire următor, 2024/2025. Totodată, ne preocupăm în continuare de asigurarea stocurilor de combustibil necesar producerii de energie termică.

Încheierea sezonului de încălzire ne permite să remediem neetanșeități și să efectuăm o serie de reparații la cele două mari centrale termice, CT Centru și CET Sud, dar și la Centrala Hidroelectrică.

CT Centru se află în funcțiune, în această perioadă, pentru producerea agentului termic necesar asigurării apei calde de consum în Municipiul Timișoara. În paralel,  efectuăm și lucrări de întreținere și mentenanță la agregatele de producere a energiei termice. Amintim aici: revizii la cazanul de apă fierbinte CAF nr. 2 și la circuite hidraulice aferente ansamblurilor stavile – clapeți de la Centrala Hidroelectrică. În același timp, desfășurăm și o serie de activități de depistare și eliminare a neetanșeităților de pe rețeaua primară și racordurile primare de termoficare.

La fel, la CET Sud, se află în derulare o serie de lucrări de revizie și mentenanță a agregatelor și de eliminare a neetanșeităților din circuitele de termoficare din incintă, precum și de conservare a pompei șlam dens GEHO. Realizăm revizii la morile de cărbune MVC 17 și 1, 2, 3 CA3, la evacuatorul de zgură și cenușă (Kratzer) CA3, precum și la benzile și concasorul de cărbune. La partea electrică din centrală se execută lucrări la transformatoarele din Stația de captare Bega și Stația de pompe de recirculare apă din Utvin, precum și la mașinile din gospodăria de cărbune (de 1200t/h și 600t/h), cazanele de abur ș.a.

În privința combustibilul necesar producerii de energie termică, începutul lunii iunie ne-a găsit cu următoarele stocuri de cărbune și gaz:

– Cărbune: 20.377 tone în stoc (față de 7.766 tone, în perioada similară a anului trecut);

– Gaz: 42.406,52 MWh înmagazinat în depozite subterane (față de 20.907,64 MWh,  la începutul lunii iunie 2023).  În prezent, avem încheiate 3 contracte pentru achiziția de gaz, din care unul pentru gazul stocat, iar alte două pentru consumurile curente, fiind acoperit întregul an în curs. De asemenea, am reușit să prelungim colaborarea cu Romgaz, pentru achiziții curente de gaz, până în toamnă, pentru un preț mai bun decât cel din contractul de bază.

În ceea ce privește situația debranșărilor/deconectărilor de la sistemul centralizat de termoficare, până în prezent au fost depuse 180 de cereri de deconectare individuală și 24  pentru debranșare, dintre care două sunt case individuale, 11 sunt blocuri (care însumează 74 de apartamente) și 11 sunt agenți economici, ne informează Alexandru-Cristian Amza, Administrator Special.

Daniela Florian

Related posts