Comunicat Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara – despre Colterm

 

Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara este tot mai des apelată de cetățenii care ar trebui să primească agent termic de la Colterm și se întreabă ce se mai poate face pentru că ei nu mai suportă frigul în case, deși sunt cu cheltuielile la zi, iar mai nou trebuie să plătească dublu deși veniturile lor nu au crescut decât foarte puțin.

La momentul acesta, când temperaturile sunt sub zero grade, chiar -8 grade, agentul termic care pleacă din punctele termice este de aproximativ 40º C, iar la consumator temperatura este și mai mică.

Precizăm că în „diagrama de reglaj calitativ – puncte termice” la temperatură de -8º C, temperatura la consumator ar trebui să fie în jur de 58º C, ori acum avem sub 40º C.

De menționat că în respectiva diagramă, care este un document tehnic în perioada când exista Calor și CET ca instituții separate, este o prevedere conform art. 105 din H.G. nr. 425/1994, în care se precizează, „dacă furnizorul de agent termic primar nu respectă parametrii de mai sus R.A „CALOR”, va solicita bonificațiile respective”.

Acum consumatorii întreabă de ce COLTERM nu respectă contractul de furnizare a energiei termice încheiat cu ei și de ce nici o autoritate nu i-a măsuri împotriva furnizorului să plătească penalități sau să respecte obligațiile contractuale.

Cetățeanul dacă întârzie cu plata facturii, plătește penalități sau riscă să fie debranșat, nu îl scutește nimeni dacă nu are bani pentru plată.

Așa cum cetățeanul nu poate invoca lipsa banilor nici furnizorul nu are dreptul să invoce lipsa banilor.

Precizăm că, în contractul de furnizare a energiei termice în capitolul III Drepturile și obligațiile furnizorului se prevede la art. 7 pct. 5 „să asigure continuitatea serviciului de furnizare a energiei termice la parametrii fizici și calitativi prevăzuți în prezentul contract și de legislația în vigoare”. Art. 7 pct. 9 „să furnizeze apa caldă de consum asigurând la punctul de separare: a) condițiile de potabilitate a apei calde de consum care este furnizată prin rețeaua de distribuție pe care o exploatează; b) o temperatură cuprinsă în intervalul 55- 608º C; c) presiunea de serviciu și debitul minim necesar”. Art. 7 pct. 11 să asigure temperatura agentului termic pentru încălzire la punctul de separare, care să asigure confortul termic normal în spațiile cu destinație de locuință ale utilizatorului/ consumatorului”.

Obligații ale furnizorului sunt și în Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 în art. 35 alin. 1 „Operatorii serviciului au, în principal, următoarele obligații:

  1. b) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică; k) să asigure stocurile de combustibili şi piese de schimb, în aşa fel încât să respecte principiul continuității serviciului public de alimentare cu energie termică, în orice condiții”; dar și în Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 art. 36 alin. 2 „Operatorii serviciilor de utilități publice au faţă de utilizatori următoarele obligații principale:
  2. a)să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice la limita de proprietate, conform prevederilor contractuale…; e) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a furnizării/prestării serviciilor şi să acorde bonificații utilizatorilor în cazul furnizării/prestării serviciilor sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuți în contractele de furnizare/prestare”.

Constatăm că, obligațiile legale sunt suficiente, dar se pare că nu avem instituții care să vegheze la respectarea legii.

Nefurnizarea agentului termic la parametrii normali, afectează cetățenii care beneficiază de sistem centralizat, atât cei care locuiesc la bloc cât și cei care locuiesc la case racordate la Colterm.

Lipsa căldurii în apartamente afectează sănătatea cetățenilor, ne afectează siguranța națională, ceea ce ar trebui să determine autoritățile statului să ia măsuri cât mai urgente pentru a asigura siguranța cetățenilor.

Din păcate, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cât și Comisariatul regional și județean pentru protecția consumatorilor interpretează legea după cum le convine și spun că nu au atribuții de a analiza și lua măsuri împotriva furnizorului.

Pe de altă parte, în presă apar tot felul de informații, care de care mai grave, care îi fac pe cetățeni să nu mai înțeleagă ce se întâmplă, pentru că nimeni nu se sesizează. A se vedea articolul din presa locală „Achiziții dubioase de cărbune pentru Colterm” din data de 21.01.2022.

Nu știm dacă situația este așa cum rezultă din articol, dar nici nu am văzut nici o dezmințire. Datorită unor informații de genul acesta apărute în presă, cetățenii nu mai pot înțelege care sunt cu adevărat cauzele pentru care ei nu beneficiază de agent termic la parametrii necesari. Considerăm că cei acuzați în presă ar trebui să dezmintă orice informație apărută care nu este corectă din punctul lor de vedere, altfel cetățenii rămân cu părerea că sunt și alte interese nu numai creșterea prețului la energie și gaze naturale.

Din aceste motive facem apel la toate persoanele interesate și care au experiența necesară de a se mobiliza pentru a găsi o soluție legală pentru respectarea obligațiilor ce revin furnizorului de agent termic.

Solicităm pe această cale autorităților competente atât locale cât și centrale să ia toate măsurile legale ce se impun pentru a nu se afecta sănătatea cetățenilor nevinovați.

Related posts