Te afli aici: Acasa » Administratie » Cooperarea economica intre Timisoara si Cernăuti are un potential deosebit

Cooperarea economica intre Timisoara si Cernăuti are un potential deosebit

Vineri, 3 august 2012, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş a primit vizita Domnului Vasyl LIAHOVICI – Preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie din Cernăuţi şi a domnului Petro ROTAR – Viceprimar al Oraşului Cernăuţi, prezenţi în România cu ocazia Zilelor Timişoarei.

Organizaţia gazdă a fost reprezentată de dna Menuţa IOVESCU, Director General CCIAT.

Discuţiile au vizat stabilirea unui parteneriat între cele două camere de comerţ care să faciliteze şi să promoveze relaţiile de afaceri dintre companiile din judeţul Timiş şi Ucraina şi semnarea unui acord de colaborare.

În debutul întâlnirii, reprezentanţii celor două camere de comerţ au făcut un scurt istoric al organizaţiilor camerale care s-au constituit în 1850, prin patenta Împăratului Franz Josef şi, în prezent, sunt membre ale Clubului 1850 al camerelor de comerţ din Europa înfiinţate în acest an. CCI Cernăuţi şi-a reluat activitatea în 1993 iar în prezent are birouri de reprezentare în Germania şi în România, la sediul CCI Suceava. În ceea ce priveşte relaţiile de colaborare cu ţara noastră, CCI Cernăuţi a semnat acorduri de colaborare cu 8 camere de comerţ din România. A fost exprimată, de asemenea, intenţia de intensificare a eforturilor pentru stimularea contactelor între firmele din cele două ţări şi regiuni prin „folosirea atât a instrumentelor tradiţionale, respectiv organizarea de misiuni economice, întâlniri de afaceri, mese rotunde, târguri şi expoziţii, dar şi a celor moderne, cum ar fi internetul”,  a declarat Preşedintele CCI Cernăuţi.

Dna Iovescu a făcut a scurtă prezentare a relaţiilor de colaborare ale CCIAT cu Ucraina, a economiei judeţului Timiş şi a locului acestuia în economia naţională, a structurii CCIAT şi a serviciilor oferite firmelor, subliniind diversitatea acestora, orientarea către satisfacerea nevoilor clienţilor şi accentul pe spijinul acordat firmelor prin facilitarea accesului la finanţări europene şi scrierea de proiecte. A fost prezentată şi situaţia înmatriculărilor de firme cu capital ucrainean în Judeţul Timiş. Astfel, la sfârşitul lui 2011 erau înregistrate doar 9 firme ucrainene cu un capital social subscris de 3.958,88 euro (dintr-un total de 7.826 de firme mixte cu un capital social subscris de 976.933.365,94 euro) care activează în domenii precum: textile, arhitectură, construcţii, comerţ, servicii, alimentaţie publică. La rândul său, dna Iovescu a invitat firmele ucrainene să participe la manifestările expoziţionale organizate de CCIAT.

În timpul discuţiei, au fost identificate oportunităţi de afaceri şi lansate, de ambele părţi, propuneri de colaborare în domeniul cercetării-proiectării, universitar, producţiei de echipamente, componente şi instalaţii pentru industria energetică etc. A urmat semnarea Acordului de Colaborare conform căruia Camera de Comerţ şi Industrie Cernăuţi şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, susţinând ideea de extindere a relaţiilor comerciale şi economice, ştiinţifice şi tehnice între Ucraina şi România, în scopul promovării întreprinderilor ucrainene şi româneşti, organizaţiilor şi instituţiilor din ambele ţări, în dezvoltarea relaţiilor de afaceri, extinderea cooperării reciproc avantajoase, vor încerca să dezvolte cooperarea pentru promovarea mai eficientă a organizaţiilor şi firmelor din ţările lor. Părţile se  angajează în organizarea de reţele de afaceri ale antreprenorilor români şi ucraineni, de expoziţii, târguri, seminarii, simpozioane, conferinţe şi alte evenimente economice destinate familiarizării întreprinderilor cu posibilităţile de colaborare economică şi de export în ambele ţări, de programe de pregătire şi formare a specialiştilor, pe baza unor acorduri individualizate. Părţile vor furniza reciproc informaţii cu privire la legislaţia economică, lista produselor destinate exportului, calendarul de târguri şi expoziţii. De asemenea, semnatarele înţelegerii vor promova dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru a identifica parteneri de afaceri şi pentru a furniza servicii de marketing, inclusiv studii de cercetare de piaţă, mărci regionale. Acordul s-a încheiat pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii automat pentru perioade succesive de 5 ani.

Acordul de colaborare reprezintă un pas important în dezvoltarea relaţiilor tradiţionale româno-ucrainene, ţinând cont de necesitatea extinderii şi diversificării pieţelor pentru firmele româneşti în afara Uniunii europene, în contextul orientării pro-europene a Ucrainei şi a finalizării negocierii acordului de liber schimb dintre UE şi Ucraina.

Cred că ţările în care oamenii au foarte multe lucruri în comun pot identifica căile prin care să colaboreze pe linie de afaceri. Firmele de producţie din Timiş pot fi competitive pe piaţa Ucrainei. CCI Cernăuţi a oferit firmelor membre ale CCIAT care activează în domeniul prelucrării lemnului posibilitatea de a participa cu stand gratuit la un târg specializat care va fi organizat la Cernăuţi, la începutul lunii octombrie 2012. Vom face cunoscut acest lucru în rândul firmelor din domeniu”, a declarat dna Menuţa Iovescu, Directorul General al CCIAT.

Următorul pas în dezvoltarea relaţiilor dintre cele două oraşe va fi întâlnirea reprezentanţilor celor două camere de comerţ la Cernăuţi, în octombrie 2012, cu ocazia Zilelor Oraşului.

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus