Te afli aici: Acasa » Auto » Modificari legislatie

Modificari legislatie

Legea nr. 203/2012, intră in vigoare în data de 19.01.2013.

Principalele modificări:

noi categorii AM-mopede – vehicul 2 sau 3 roţi, viteză cuprinsă între 25 km şi 45 km/h, capacitate cilindrică sub 50 cm3;

A2  – motociclete cu putere maximă de 35 kw;

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere, pentru categoria AM, A1, A2 şi A constă într-o probă teoretică, care este similară cu cea prevăzută pentru obţinerea categoriei A din O.M.A.I. 268/2010 şi o probă practică care pentru categoriile AM, A1 şi A2 este cea prevăzută de O.M.A.I. 268/2010 pentru obţinerea categoriei A.

Vârsta pentru categoria:

AM, A1 si B1 – 16  ani împliniţi;

A2,B,BE,C1,C1E si Tr – 18 ani împliniţi;

C,CE,D1,D1E – 21 ani împliniţi ( față de pt.C,CE-18 ani)

D,DE, Tb şi Tv – 24 ani împliniţi; (față de pt.D,DE-21ani, Tb, Tv-18 ani);

Candidaţii care până la data de 19.01.2013 au fost declaraţi ADMIS la proba teoretică şi nu au finalizat examenul pentru obţinerea permisului de conducere, vor susţine proba practică în condiţiile stabilite de legea în vigoare la data promovării probei teoretice.

Candidaţii care au efectuat cursurile de pregătire teoretică şi practică pentru categoriile A,C şi D şi care ulterior datei de 19.01.2013 nu mai îndeplinesc condiţiile de vârstă pentru obţinerea permisului de conducere corespunzător acestor categorii, pot susţine examenul, cu respectarea noilor condiţii de vârstă, după cum urmează:

a)   candidaţii şcolarizaţi pentru categoria A – pentru categoriile AM şi A1, la  16 ani împliniţi şi pentru A2, la 18 ani împliniţi;

b)   candidaţii şcolarizaţi pentru categoria C – pentru categoria C1, la 18 ani împliniţi;

c)   candidaţii şcolarizaţi pentru categoria D – pentru categoria D1, la 18 ani împliniţi.

La solicitarea unui duplicat al permisului de conducere în cazul pierderii, furtului, deteriorării, schimbării numelui, adresei, valabilitatea noului permis de conducere nu poate depăşi data valabilităţii administrative a permisului de conducere pe care îl înlocuieşte.

Dacă titularul permisului de conducere solicită un nou permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă (10 ani), se depune obligatoriu şi documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată care atestă grupa de vehicule pe care solicitantul este apt să le conducă.

Noile taxe:

pt. examinare:

– obţinerea permisului de conducere pt. autovehicule din categoriile şi subcategoriile A,A1,B1,si B+E – 6 lei;

– obţinerea permisului de conducere pt. autovehicule din categoriile şi subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E, D+E,C1+E,

D1+E, Tb şi Tv – 28 lei;

– taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor  care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru categoriile B,B1, B+E – 84 lei;

pt. înmatriculare:

– taxă de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

– autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv – 60 lei;

– autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg – 145 lei;

 – taxă de autorizare provizorie în circulaţie a autovehiculelor şi remorcilor – 9 lei;

 – taxă de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor – 414 lei;

– taxă pentru furnizare date:

– înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a  permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare – 5 lei.

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus