Recenzie

Liviu Florian Jianu este un prozator atent la realitate şi sensibil la nuanțe. Scrie cu conştiința valorilor lumii în care trăim. Pentru a selecta general umanul scrutează comportamentul congenerilor. Sinceritatea şi adevărul sunt magistralele conduitei sale cotidiene. Când realul alunecă spre comic şi umoristic, nu se poate izola de acesta. Astfel, uneori proza sa se impregnează de un umor franc, onest și veridic, umorul vieții trăite pe cont propriu și nemediat. Acesta este cazul volumului de față: o admirabilă carte de proză umoristică pe teme reale. Vlăduţescu Ştefan

Citește mai mult

CULTURA / POEZIA CA EXERCIŢIU DE SUPRAVIEŢUIRE

JIANU LIVIU-FLORIAN, ALTER IUDA, poeme spirituale, Editura SEMĂNĂTORUL, online, ediţie revăzută şi adăugită, iulie 2011. Poezia ca exerciţiu de supravieţuire, practicată de acest autor, a devenit demult, un modus vivendi şi aer de respirare, exercitarea Crezului şi continua îmbunătăţire spirituală, pe calea, greu de străbătut spre desăvârşire. Noul volum de poeme semnat de Jianu Liviu-Florian relevă, cu asupră de măsură, spiritul neliniştit, în căutare de certitudini al poetului, pornit pe drumul fără de popas al credinţei. Se zice că în credinţă nu trebuie să existe odihnă, fiindcă spiritul devine lânced.…

Citește mai mult

CULTURA / FERESTRE ÎN CONŞTIINŢA VEACULUI

Jianu Liviu-Florian, Poveşti muritoare, Editura Semănătorul, iulie 2011   Universul acestui inepuizabil poet, scriitor şi publicist se deschide spre azur, de la zenitul cunoaşterii primelor elemente existente-n natură, până la nadirul iubirii de Dumnezeu, Atoatecreator, cu o generozitate şi temeinică rodire, prefăcute în fructe de Lumină. Sintagma din titlu este, desigur, o capcană, pentru că, poveştile sunt de obicei, nemuritoare. Ele străbat erele, spaţiile şi ajung, acolo unde omul, îndeobşte, nu ajunge cu pasul. Nu în zadar se spune: pe aripi de poveste. Poveştile sunt, fără doar şi poate, aidoma…

Citește mai mult

CULTURA / CALIGRAFII PE SUFLETUL INIMII

Jianu Liviu-Florian, Caligrafii pe anotimpuri, poezii, SEMĂNĂTORUL, Editura online, 2011   Poate că nu întâmplător, Jianu Liviu-Florian şi-a intitulat volumul de poeme „Caligrafii pe anotimpuri” – pentru că el ne filigranează sufletele cu migala artizanului, şlefuitor de diamante, ca să scoată la lumină bijuterii neasemuite. Ne aflăm în faţa unui poet care, în chip cu totul remarcabil, scrie versuri magistrale, orice stil ar aborda. Dar faptul că abordează versul clasic este cu atât mai meritoriu. Raportarea permanantă la Divinitate este elementul forte al poeziilor lui Liviu-Florian Jianu, pentru că el…

Citește mai mult