Te afli aici: Acasa » Educaţie » EDUCAȚIE / PROTEST

EDUCAȚIE / PROTEST

EDUCAȚIE / PROTEST

Am primit, la redacție, pentru publicare următorul protest:

Cadrele didactice membre ale SINDICATULUI SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT – BUCUREȘTI din LICEUL TEORETIC “NICOLAE IORGA” doresc să vă aducă la cunoștință nemulțumirile lor în privința deciziilor cel puțin discutabile ale conducerii M.E.C.T.S. referitoare la testele de evaluare ințială, foaia de parcurs și alte activități care, cumulate, duc timpul de lucru săptămânal al unui profesor la un număr de ore ce depășește cu mult norma de 40 de ore pe săptămână prevăzută în Legea Educației Naționale.
Dorim ca specialiștii în educație ai M.E.C.T.S. să normeze pe baze științifice toate activitățile desfășurate de un cadru didactic și apoi să ne demonstreze personal, activând la catedră, că ele pot fi realizate în 40 de ore pe săptămână. Este ușor să faci școală pe hârtie, dar este mult mai greu să o faci în realitate.
1) Testele de evaluare inițială comandate de M.E.C.T.S. sunt inutile din mai multe motive:
– elevii pe care îi evaluăm sunt în mare parte elevii noștri pe care noi deja i-am evaluat în anul școlar trecut. Un singur test nu are cum să-i evalueze mai bine decât cele 10 teste din anul școlar anterior. Elevii claselor a IX-a au susținut un examen de evaluare națională. Contestă domnul ministru obiectivitatea acelui examen?
– subiectele nu sunt unice la nivel național. Prin urmare elevii nu pot fi clasificați, școlile nu pot fi ierarhizate, iar elevii, profesorii și părinții nu pot să realizeze care este nivelul real de pregătire al beneficiarilor educației raportat la competențele evaluate de examenele naționale.
– modelele de teste nu acoperă întreaga programă școlară (uneori nici măcar nu o respectă).
– structura testelor la clasele IX-XII nu are nicio legătură cu structura subiectelor de la examenul de bacalaureat. La clasa a XII-a se evaluează doar o mică parte din materia clasei a XI-a. Prin urmare testul este complet inutil, neputând să evalueze nivelul de pregătire al elevilor pentru bacalaureat.
– din momentul în care au aflat că notele obținute la aceste teste nu se trec în catalog, mulți elevi nu au mai fost interesați de recapitulări.
– aceste teste ar fi extrem de utile dacă s-ar susține doar la începutul claselor a VIII-a și a XII-a, dar în alte condiții:
– susținerea testelor doar la disciplinele de examen național;
– cu subiecte unice la nivel național;
– cu subiecte asemănătoare ca structură, grad de dificultate și timp de lucru cu cele de la examenele naționale;
– cu subiecte care să evalueze competențele dobândite în clasele V-VIII și respectiv IX-XII;
– discutarea rezultatelor cu elevii și părinții elevilor și informarea lor asupra nivelului de pregătire al elevilor;
– stabilirea măsurilor de remediere a rezultatelor de către specialiștii în educație din M.E.C.T.S. împreună cu profesorii, elevii și părinții acestora, fără ca aceste măsuri să implice muncă suplimentară neplătită din partea profesorilor. În caz contrar aceste măsuri ar conduce la discriminări în rândul profesorilor: cei care au elevi mai slabi ar munci mai mult decât cei care au elevi mai buni; cei care predau discipline de examen ar munci mai mult decât cei care predau discipline la care nu se susțin examene naționale, în condițiile în care toți ar fi plătiți la fel.
De asemenea dorim ca acești specialiști să ne demonstreze practic că aceste măsuri pot fi implementate la clasă cu succes, lucrând ei înșiși cu cei mai slabi elevi din sistem. Noi vom fi fericiți să învățăm de la ei și să ne perfecționăm.
2) Depășirea cu mult a normei de lucru de 40 de ore pe săptămână conduce la epuizarea psihică a cadrelor didactice cu efecte devastatoarea asupra calității actului educațional.
Spre exemplu un profesor care predă la 12 clase are de corectat 360 de teste (a câte 3-4 pagini fiecare). Chiar dacă ai citi aceste teste ca pe un roman de 1000-1500 de pagini nu ai reuși să le parcurgi într-o săptămână. Corectarea în mod serios a unui astfel de test durează în jur de 15 minute. Prin urmare acest profesor ar trebui să aloce 90 de ore doar pentru corectarea testelor (și asta într-o singură săptămână!!!!!).
Discutarea fiecărui test în parte cu părinții fiecărui elev va necesita cel puțin 5-10 minute, adică în total 30-60 de ore. Când își va pregăti acest profesor lecțiile? Ce putere va mai avea el să își realizeze lecțile în clasă? Când va mai participa la cursurile de formare și perfecționare? Cum și când va realiza celelalte atribuții pe care le are ca profesor?
În plus, având în vedere că au trecut aproape 4 săptămâni din primul semestru, pentru a asigura notarea ritmică, acest profesor trebuie să administreze proprile teste la clasele la care predă (testele de evaluare ințială nu se trec în catalog).
De asemenea atragem atenția că aceste teste de evaluare inițială nu apar în fișa postului.
3) Am constatat că în ultimii doi ani volumul de muncă s-a dublat în condițile în care veniturile noastre (și mai ales puterea de cumpărare) s-au înjumătățit. Prin urmare suntem plătiți de patru ori mai puțin decât pe timpul celorlalte guvernări.
Dorim ca specialiștii în educație ai M.E.C.T.S. să normeze pe baze științifice toate activitățile desfășurate de un cadru didactic și apoi să ne demonstreze personal, activând la catedră, că ele pot fi realizate în 40 de ore pe săptămână. Este ușor să faci școală pe hârtie, dar este mult mai greu să o faci în realitate.
4) Aceste teste conduc la supraîncărcarea elevilor (3-4 teste pe zi câteva zile la rând), obosirea lor inutilă și surmenaj care vor duce în final la rezultate din ce în ce mai slabe în activitatea de învățare (deja efectele se văd la clasă).
5) Aceste teste și în general modul în care M.E.C.T.S. gândește programele și metodele de remediere a rezultatelor elevilor conduc la o discriminare gravă în rândul profesorilor.
Deși sunt plătiți la fel unii profesori nu au fost obligați să susțină teste (la disciplinele respective nu s-au susținut teste), alții au susținut teste la 4-5 clase, iar alții la 12-15 clase (unii chiar la 18 clase).
Deși au același salariu
– profesorii care au elevi mai slabi trebuie să muncească mai mult decât cei care au elevi mai buni;
– profesorii care predau discipline de examen național trebuie să muncească mai mult decât ceilalți, mai ales în cazul anilor terminali.
În nicio altă țară civilizată și democrată din lume nu se întâmplă așa ceva.
De ce nu procedăm ca în alte țări unde
– orele de pregătire pentru examenele naționale sunt cuprinse în planul cadru;
– orele de pregătire suplimentară cu elevii se plătesc;
– programele de învățare remedială și educația diferențiată se realizează de către corpul de experți ai ministerului care patronează educația.
Am fi fericiți ca activitățile și rezultatele acestor experți să fie înregistrate video și noi să învățăm de la ei și să ne perfecționăm. Pentru că dorința noastră cea mai mare este să fim profesori cât mai buni, dar nu pe hârtie, ci în realitate.
Este ușor să faci școală pe hârtie, dar este mult mai greu să o faci în realitate.
6) De la începutul anului școlar 2011-2012, pentru a răspunde cerințelor M.E.C.T.S. și I.S.M.B., am fost obligați să muncim de foarte multe ori 10-12 ore pe zi, uneori chiar și sâmbăta și duminica, depășind cu mult norma de lucru de 40 de ore pe săptămână.
Exemplu personal:
Număr de ore lucrate pe săptămână:
– 18 ore norma didactică;
– 1 oră de consilere a elevilor;
– 1 oră de consultații cu părinții;
– 12 ore de pregătire a lecțiilor (cel puțin). Uneori chiar 18 sau 20 de ore. Debutanții se pregătesc cel puțin 20-24 de ore.
– 2 ore alte activități în școală (completarea condicilor, proceselor verbale și altor documente);
– 10 ore realizarea subiectelor și corectarea tezelor și testelor administrate la clasă pentru evaluarea corespunzătoare și asigurarea notării ritmice ( 20 – 22 teste în 15 săptămâni înseamnă un test și ceva pe săptămână);
– 15 ore/săptămână cursuri de formare și perfecționare – obligatorii prin Legea Educației Naționale, art.245, alineatul (6) – plătite de mine.
TOTAL = 59 de ore pe săptămână (cu o pregătire minimală a lecțiilor)
La acestea se adaugă:
– alcătuirea și modificarea orarului (doar eu) (100-200 de ore pe an – neplătite)
– completarea portofoliului profesorului, portofoliului dirigintelui, caietului dirigintelui, completarea catalogului, completarea planificărilor, completarea fișelor psihopedagogice ale elevilor, alcătuirea diverselor raportări cerute de minister și inspectorate, completarea proceselor verbale etc. (100-150 ore pe an)
– participarea la olimpiade, concursuri școlare și alte examene (20-100 de ore pe an);
– consilii profesorale – cel puțin unul pe lună 4-5 ore (2-3 consilii la sfârșitul fiecărui semestru);
– serviciul pe școală 4 ore o dată pe lună (toți ceilalți profesori);
– ședința cu părinții 4 ore o dată pe lună;
– activități extrașcolare 4-6 ore pe săptămâna;
– activități în cadrul comisiilor din școală 1-2 ore pe săptămână;
– activități metodice și ședințe de catedră 1-2 ore pe săptămână;
– pregătirea temelor și examenelor pentru cursurile de perfecționare 2-3 ore pe săptămână;
– încheierea situației școlare și alcătuirea rapoartelor (20-40 de ore pe an);
– susținerea examenelor de corigență, de încheiere a situației școlare sau de diferențe 10-30 de ore anual;
– comunicare cu părinții elevilor în plus față de orele de consultații, de ședințe și de lectorate 20-50 ore anual;
– alte activități inițiate de către inspectoratele școlare și M.EC.T.S. (acțiuni, întâlniri, simpozioane, consfătuiri, etc.) 50-100 de ore anual;
Dacă mai adăugăm și cererile ministerului și inspectoratelor de a lucra suplimentar și diferențiat cu elevii slabi și cu elevii buni care se pregătesc pentru concursurile școlare, precum și cu toți elevii care se pregătesc pentru examenele naționale 3-4 ore pe săptămână (pe care trebuie să le pregătim în mod special, deci 7-8 ore pe săptămână) vom obține o medie de 80-90 de ore pe săptămână (mult peste cele 16 ore menționate de domnul președinte Traian Băsescu). Se preconizează că în viitorul apropiat vom întocmi grafice de evoluție și portofolii pentru fiecare elev, asta însemnând încă 200-400 de ore de muncă în plus pe an.
Am dori, dacă se poate, să aduceți aceste lucruri la cunoștință domnului ministru Daniel Petru Funeriu.
De asemenea vă rog respectuos să îl informați pe domnul ministru că, având în vedere că celelalte activități specifice postului depășesc cu mult norma de lucru de 40 de ore pe săptămână, eu, profesorul de matematică Adrian-Dan Enache, nu voi putea termina de corectat testele de evaluare inițială și nu voi putea alcătui raportarea rezultatelor până în februarie-martie 2012. Dacă domnul ministru mă degrevează total de celelalte activități pot termina corectarea și raportarea într-o săptămână.
Liderul grupei sindicale a S.S.I.B. din
Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” din București
Prof. Adrian-Dan Enache

P.S. În plus ni se cer toate raportările în format electronic, fără a primi bani pentru calculatoare personale, licențe de Windows, licențe de MS Office și de alte programe necesare unui învățământ modern. De asemenea, avem nevoie de bani pentru copiatoare personale, hârtie și consumabile. Nu putem să lucrăm toți, 80 de profesori și învățători în școală, cu un singur copiator și un singur calculator la care avem acces (pe care îl folosesc și elevii, deci îl putem folosi doar în afara orelor de curs). Probabil că parcurile, telegondolele, fântânile arteziene, locurile de joacă pentru bătrâni la sate, bordurile, sălile de sport și terenurile de fotbal construite în pantă sunt mult mai importante decât nevoile învățământului românesc.

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus