Grădiniţă nouă pentru copiii români din Gyula, Ungaria

O nouă grădiniţă, la care sunt educaţi copiii etnicilor români din orașul Jula (Gyula), din judeţul Bekes, a fost inaugurată, în urma unor ample lucrări de modernizare și extindere, în data de 22 septembrie. La acest moment au asistat printre alţii, Florin Trandafir Vasiloni, consulul general al României la Gyula şi Tircsi Richárd, şeful Departamentului pentru Minorități, din cadrul Ministerului Resurselor Umane de la Budapesta.
În cadrul discursului inaugural,  demnitarul ungar a reiterat dorința guvernului Ungariei de a dezvolta relația bilaterală ungaro-română şi de a investi în infrastructura şcolară a comunităţii româneşti din Ungaria. Diplomatul român a subliniat în discuţiile cu oficialii ungari prezenţi, atenția permanentă acordată de România păstrării identității culturale, lingvistice, etnice și religioase a comunității istorice românești din Ungaria.
La începutul manifestării Ana Ciotea, director  al „Grădiniței din Oraşul Mare Românesc din Jula” a prezentat câteva date importante despre investiţia realizată aici în valoare de 125 milioane forinţi (cca. 375.000 Euro), în urma căreia grădiniţa s-a extins cu o sală de sport, precum şi cu multiple spaţii destinate procesului educativ. La grădinița din Jula învață în prezent un număr de 115 de preşcolari, împărțiți în cinci grupe, sub îndrumarea a 10 educatoare şi 5 persoane auxiliare. Grădiniţa se găseşte sub tutela AŢRU.
La acest eveniment au luat parte conducători ai unor instituții românești din Ungaria, reprezentanți ai autorităților locale, județene și centrale din Ungaria și multe oficialități, între care s-au numărat Gheorghe Cozma, preşedintele Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria (AȚRU); Traian Cresta, purtător de cuvânt al românilor în Parlamentul Ungariei; Josef Kovacs, deputat ungar; Tolnai Péter, reprezentant al Consiliului Județean Békés; Erno Gorgenyi, primarul oraşului Jula; Ibolia Şutea, directorul Școlii Generale și Grădiniței „Lucian Magdu” din Bătania; Maria Gurzău Czegledi, directorul Liceului „Nicolae Bălcescu” din Jula; Pr. Calinic Covaci, reprezentant al Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și alți clerici din cadrul Episcopiei; Tiberiu Boca și echipa de filmări de la emisiunea în limba română „Ecranul Nostru” a Studioului Teritorial de Televiziune din Seghedin (Szeged); Eva Iova, redactor-şef al săptămânalului „Foaia Românească”; Delia Covaci, directorul săptămânalului „Cronica”, ș.a. În deschidere, au fost intonate imnurile naționale ale celor două ţări, Ungaria și România. Preoţii prezenţi au oficiat o slujbă de sfinţire al noului edificiu.

Related posts