Timişoara / 581.806 lei europeni pentru 120 de elevi cu cerinţe educative speciale

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Paul Popescu Neveanu din Timişoara şcolarizează elevi cu disabilităţi cognitive medii, severe şi profunde. Totodată, oferă servicii educaţionale (servicii terapeutice, servicii de psihodiagnoză, servicii de consiliere) elevilor din şcolile publice din Timişoara şi din judeţul Timiş. Prin aceste intervenţii specializate se oferă posibilitatea elevilor cu disabilităţi de a-şi dezvolta întregul potenţial biopsihointelectual, avându-se în vedere  atât dezvoltarea abilităţilor sociale, de comunicare, de calcul matematic, cât şi dezvoltarea unei autonomii personale, toate având un impact considerabil în diminuarea disabilităţilor. În  urma unor lectorate realizate de specialiştii…

Citește mai mult