Coplata la externarea din spital si mai multi bani medicilor de familie

Pacienţii vor plăti la externarea din spital între 5 şi 10 lei pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, medicii de familie vor primi 70% pentru pacienţii înscrişi pe liste şi 30% pentru servicii, iar ambulatoriu de specialitate va primi cu 50% mai mult. Prevederile sunt cuprinse în proiectul Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Documentul prevede introducerea coplăţii pentru spitale, pentru serviciile medicale acordate în regim…

Citește mai mult