SOCIAL / Primăria Timişoara oferă burse de calificare pentru femeile de etnie romă

Femeile rome care nu îşi găsesc locul pe piaţa muncii au şansă să schimbe acest lucru. Primăria Timişoara recrutează femei rome cu vârsta cuprinsă între 18-46 de ani pentru cursuri de calificare-recalificare. Cursurile se desfăşoară prin proiectul „BARRABARRIPEN – un model inter-regional de incluziune destinat femeilor rome”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2: „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. Înafară de condiţia de vârstă, singura cerinţă…

Citește mai mult

Şanse egale pentru femeile rome

Reprezentanţi ai organismelor europene, ai Guvernului României, ai organizaţiilor şi institu’iilor din România şi străinătate au participat, în perioada 30 iunie – 2 iulie 2011, la Conferinţa „Femeile Rome pentru Egalitatea de Şanse”. Întâlnirea şi-a propus promovarea rezultatelor proiectului „Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”, proiect cofinanţat de Fondul Social European „Investeşte în oameni”. Conferinţa internaţională „Femeile rome pentru egalitatea în şanse” a fost organizată la Timişoara de Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru copiii noştri”, în parteneriat cu Fundaţia Desire din Cluj, Asociaţia Parudimos din Timişoara, Agenţia Naţională…

Citește mai mult