Impactul tranziţiei la IFRS pentru societăţile listate

Conform prevederilor Ordinului 881/2012 al Ministerului Finanţelor Publice, începând cu exerciţiul financiar 2012, societăţile listate trebuie să întocmească situaţii financiare individuale în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS). Situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu IFRS vor face obiectul auditurilor statutare începând cu 31 decembrie 2012. Mai mult, chiar dacă are loc delistarea, rămâne necesară obligativitatea întocmirii de situaţii financiare conforme cu IFRS. Riscuri şi factori determinanţi Trecerea la IFRS (Standardele Internaţionale de Raportare Financiară) înseamnă, în termeni simpli, că o entitate se obligă să-şi schimbe raportarea financiară…

Citește mai mult