CCIA Timiş facilitează încasarea creanțelor prin înregistrarea unei garanţii reale mobiliare în Arhiva Electronică

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș este agent autorizat privind serviciile de operare şi înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Pentru asigurarea opozabilităţii garanţiei, legiuitorul a venit în întâmpinarea creditorilor garantaţi prin constituirea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare care, conform  Ordonanţei Guvernului nr.89/ 2000, constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.…

Citește mai mult