CCIA Timiş lansează noi serii de cursuri în domeniul tehnologiei informației și comunicaţiilor

În calitate de partener coordonator al Proiectului ”Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din IMM-urile din regiunea demografică V Vest şi VI Nord-Vest”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş face înscrieri pentru noi serii de cursuri în domeniul tehnologiei informației și comunicaţiilor (TIC). Proiectul vizează perfecționarea profesională în vederea asigurării competențelor necesare pentru managerii și angajații din întreprinderi, ocupați în funcții de management strategic, tehnic…

Citește mai mult