Timișoara scapă de praf

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor de măturat mecanic şi spălat manual în vederea eliminării suspensiilor de praf adunate la rigola carosabilului pe principalele artere de circulaţie şi a îmbunătăţirii calităţii aerului în municipiul Timişoara, se va desfăşura în perioada 18.04 – 30.09.2011, în intervalul orar 08,00 – 15,30, Programul de măsuri pentru parcarea alternativă a autovehiculelor pe arterele de circulaţie în scopul eliminării pulberilor în suspensie (PM10) prin lucrări de măturat mecanic şi spălat manual/mecanic, aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr.1082/07.04.2011. Principalele artere de circulaţie din municipiul…

Citește mai mult