Timișorenii care n-au bani să-și tencuiască imobilele, vor avea bani pentru amendă

Având în vedere numeroasele constatări ale poliţiştilor locali din cadrul Serviciului Disciplina în Construcţii, în ceea ce priveşte nerespectarea legislaţiei în vigoare referitoare la executarea unor construcţii, informăm pe această cale opinia publică a municipiului Timişoara cu privire la obligaţiile, răspunderile şi sancţiunile prevăzute în actele normative ce reglamentează această activitate. Conform prevederilor Legii 50/1991 republicată şi actualizată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, art.24, constituie infracţiuni urmatoarele fapte: *executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrărilor de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare,…

Citește mai mult