Forum economic româno-ungar  “Oportunități de afaceri în România”

În data de 18 februarie 2021, Camera de Comerț și Industrie a Ungariei a organizat un forum online de afaceri numit „Oportunități de afaceri în România”. La acest webinar, au participat printre alţii, Florin Vasiloni, consul general al României la Gyula şi Horia Mintaş, ataşat economic la Ambasada României la Budapesta. La webinar au participat în jur de 50 de participanţi, reprezentanţi ai unor instituţii publice ungare, reprezentanţi ai unor asociaţii patronale şi camere de comerţ locale din Ungaria şi România, oameni de afaceri din Ungaria şi România.
Programul a debutat cu cuvintele de salut ale doamnei Mária Tényiné Stark (director responsabil cu relaţiile internaţionale la Camera de Comerț și Industrie a Ungariei) şi a domnului Ferenc Miklóssy, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a Ungariei.
La manifestare au prezentat materiale informative următorii invitaţi: Ferenc Bogár, atașat economic la Ambasada Ungariei în România, “Mediul de afaceri din România, relațiile comerciale maghiar-române”; Horia Mintaş, ataşat economic la Ambasada României la Budapesta, “Oportunități de investiții în România”; iar Sándor Palotás, director general al companiei Déli Farm Kft şi Zoltán Pásztai, director general al companiei Eco Bihor Kft, au vorbit despre bune practici în materie de afaceri în România, bazate pe experiența proprie.
În pofida multiplelor provocări şi greutăţi generate de pandemia Covid-19, participanţii au concluzionat că este necesară aprofundarea cooperării bilaterale între România şi Ungaria, pentru a creşte competitivitatea economiilor celor două ţări,  care să se reflecte în nivelul de bunăstare al societăţilor noastre. Relaţiile economice bilaterale oferă foarte multă substanţă legăturilor dintre România şi Ungaria. România este eminamente o ţară interesantă şi frecventabilă pentru investitorii ungari.

Related posts