Încheiere proiect RO/HU „Tradiţii sănătoase – Ştiinţă pentru generaţiile viitoare”

În data de 16 august 2021, în sala de festivităţi a Centrului Cultural Românesc, situat în  incinta Liceului “Nicolae Bălcescu” din Gyula, a avut loc conferinţa de închidere a Proiectului RO/HU „Tradiţii sănătoase – Ştiinţă pentru generaţiile viitoare”, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria. Proiectul a fost  implementat de Asociaţia „Iris Research” din Arad, în calitate de beneficiar şi de Universitatea de Vest din Timişoara (UVT) şi Liceul „Nicolae Bălcescu” din Gyula (LNB), în calitate de parteneri. În mod specific, proiectul a presupus identificarea unor localităţi din judeţele Arad şi Timiş, respectiv din regiunea Bekes (Ungaria), care au fost observate şi studiate din perspectiva tradiţiilor lor, mizându-se pe identificarea unor elemente comune.

Au participat reprezentanţi de seamă a comunităţii istorice româneşti din Ungaria: ai Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria (UCRU); Autoguvernării pe Ţară a Românilor din Ungaria (AŢRU), Liceului „Nicolae Bălcescu” din Gyula; medici de la Spitalul Judeţean „Pandy Kalman”; oameni de afaceri, reprezentanţi ai Primăriei, Grădiniţei, Autoguvernării Româneşti locale, etc. Concertul a fost finanţat prin proiectul proiect RO/HU 285 TSH „Tradiţii sănătoase – Ştiinţă pentru generaţiile viitoare”, sprijinit de către Consulatul general al României la Gyula.

Alături de reprezentanţii celor trei instituţii partenere în proiect, la eveniment au participat Otilia Hedeşan, reprezentant al UVT; Maria Gurzau Csegledi, directorul LNB; Claudia Toma, preşedinte Iris Research; ş.a.

Consulul general Florin Vasiloni a subliniat că pentru comunitatea românească din Ungaria, este foarte important ca pe lângă obiectivele de infrastructură să se construiască punţi şi legături între oameni. Cunoaşterea tradiţiilor locale poate avea un efect benefic pentru construirea unui viitor mai bun. Gheorghe Cozma, preşedintele AŢRU, a afirmat că tradiţiile culinare, alături de limba maternă şi credinţa strămoşească, fac parte din patrimonial identitar al comunităţii istorice româneşti din Ungaria. În cadrul acestei manifestări, a fost lansat volumul bilingv, româno-maghiar, “30 de aluaturi şi poveşti despre hrană”, care aduce la lumină reţete culinare tradiţionale din România şi Ungaria. Manifestarea a conţinut şi un moment folcloric românesc, asigurat de Grupul vocal instrumental “Rapsozii Zarandului”, condus de maestrul Petru Paşca.

Related posts