Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest implementeaza un proiect finantat cu fonduri nerambursabile ce vizeaza dezvoltarea navigatiei pe Dunare

Una dintre prioritățile Regiunii Vest și ale României pentru următoarea decadă este dezvoltarea arealului Dunării din punct de vedere turistic, cât și al capacității de navigabilitate și transport european, dat fiind faptul că fluviile Dunăre-Rin-Main formează culoarul 18 al rețelei europene TEN-T. În acest context, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) vine în sprijinul activităților de pregătire și implementare a Strategiei Regiunii Dunăre 2014-2020 prin intermediul mai multor proiecte și inițiative regionale și internaționale.  Astfel, ADR Vest este partener în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea unei nave de ultimă generaţie pentru transportul pe căile navigabile interioare europene și a sistemului logistic” (Development of a Next generation European Inland Waterway Ship and logistics system  – NEWS) alături de un consorțiu format din companii private și universități din Europa.

Strategia Regiunii Dunăre 2014-2020 înglobează mai multe domenii de intervenție, dintre care menționăm mobilitate, energie, cultură și turism, calitatea apei, biodiversitate, societatea cunoașterii sau competitivitate. Proiectul NEWS se încadrează în măsurile strategiei legate de îmbunătățirea mobilității pe Dunăre și utilizarea surselor regenerabile de energie în alimentarea mijloacelor de transport pe Dunăre.

Proiectul NEWS se află în implementare până în luna august a anului, 2015, fiind finanţat cu fonduri nerambursabile în cadrul Programului Cadru 7 al Uniunii Europene  -Transport de suprafaţă durabil, apelul de proiecte SST.2012.2.2-1 Flote inovatoare pentru lanţuri logistice eficiente – Proiecte de colaborare – proiecte de cercetare de scară mică şi medie. Bugetul acestuia este de peste 2 milioane euro din care finanțarea nerambursabilă depășește 1,7 milioane euro.

Obiectivul principal al proiectului are ca scop. creșterea fluxurilor de transport pe căile navigabile interioare (în special transportul de containere pe Dunăre) prin dezvoltarea unui nou model de navă-container pentru căile navigabile interioare, precum şi dezvoltarea sistemului logistic care să faciliteze transportul pe căile navigabile interioare făcându-l mai eficient din punct de vedere ecologic, al costurilor şi al timpului.  În acest sens, proiectul NEWS vizează: dezvoltarea şi validarea unui model inovativ de navă-container care: să determine o creştere a capacităţii de  transport (cu 100%) fără a modifica dimensiunile tehnice şi de infrastructură standard, să permită  creşterea numărului de zile de navigabilitate, prin ajustarea navei, astfel încât să permită traversarea pe sub poduri mici şi adaptarea la variaţiile nivelului apei,să crească eficienţa utilizării resurselor necesare pentru transport cu 33% şi să reducă emisiile de gaze de eșapament folosind un sistem de propulsie hybrid, crearea unui concept de sistem logistic integrat particularizat care se va baza pe următoarele inovaţii:

-sistem logistic şi de alimentare adaptat pentru cerinţele specifice ale pieţei din zona bazinelor hidrografice vizate prin proiect (Regiunea Dunării);

-elaborarea unor noi concepte pentru infrastructura portuară;

-construcția de nave-container care să răspundă mai bine nevoilor existente pentru transport pe Dunăre și căile navigabile conexe și astfel, extinderea reţelei europene de transport de containere pe căi navigabile interioare ale Uniunii Europene;

-propunerea de recomandări pentru îmbunătăţirea sistemelor logistice intermodale din Regiunea Dunării pe baza rezultatelor analizei şi a evaluării sistemelor actuale.

Astfel, în cadrul proiectului vor fi elaborate o serie de instrumente de prezentare a beneficiilor, costurilor implicate, precum și a tuturor aspectelor tehnice necesare în vederea realizării unei investiții în modernizarea infrastructurii portuare și  în construcţia şi utilizarea noului model de navă-container (concept logistic, concept pentru îmbunătăţirea infrastructurilor portuare,  plan de afaceri şi financiar şi demonstraţiile pentru exemplificarea aplicabilităţii şi performanţei). În acest sens, beneficiarii vizați prin proiect sunt operatorii de transport, șantierele navale, precum și companiile portuare din Regiunea Dunăre.

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării vizează îmbunătățirea mobilității și intermodalității pe căile navigabile interioare în vederea sprijinirii dezvoltării economice durabile a acesteia. Astfel, proiectul NEWS și rezultatele acestuia vor constitui importante instrumente de sprijinire a dezvoltării Regiunii Vest în contextul în care îmbunătăţirea transportul intermodal va aduce importante beneficii sectoarelor economice strategice ale regiunii, cu precădere sectorului automotive – unul dintre cele mai importante sectoare economice din regiune.

Informaţii suplimentare despre proiect pot fi găsite pe pagina de internet a acestuia www.news-fp7.eu.

Related posts

Leave a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.