Campanie de informare privind combaterea ambroziei

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiș informează cetăţenii şi autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Timiș despre necesitatea combaterii ambroziei, cunoscută ca iarba pârloagelor. Facem acest demers, deoarece cele mai eficiente lucrări de combatere a ambroziei se realizează primăvara. În acest sens, la începutul lunii martie am informat toate primăriile din județul Timiș privind necesitatea realizării de lucrări periodice pentru prevenirea/combaterea și distrugerea buruienii ambrozia pe toată perioada de vegetație a acesteia

Ambrozia este o plantă anuală, perenă, prezentă în grădini, în culturile de cereale şi de floarea-soarelui, respectiv în zonele lăsate în paragină cum sunt cele de pe marginea drumurilor şi a căilor ferate, în apropierea dărâmăturilor pe şantierele de construcţii, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, respectiv pe terenurile lipsite de vegetaţie şi prost întreţinute.

Perioada de polenizare începe la sfârşitul lunii iunie, cu un vârf al concentraţiei de polen în aer în a doua jumătate a lunii august şi se întinde până în octombrie. Pe durata zilei, polenul de ambrozie se ridică în aer de la răsăritul soarelui, concentraţia atinge maximul zilei la amiază, minimul fiind după ploaie şi noaptea.

 

Cum poate fi combătută/distrusă ambrozia?

Cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală sau prin folosirea diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba. Cositul mecanic sau manual trebuie efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care pornesc din tulpina principală. Se recomandă cositul repetat de 2 – 3 ori pe an, obligatoriu de realizat înaintea fructificării plantei. Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii.

Distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori mecanice atunci când buruiana este răspândită în interiorul tarlalelor/solelor agricole. Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, după caz, începând de primăvara devreme când buruiana are 10 – 15 cm.

 

Cine trebuie să distrugă buruiana ambrozia?

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) – (3) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, distrugerea acestei buruieni se face de către toți proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții, unde au fost identificate focare de infestare. Aceștia au obligația ca, după distrugerea buruienii, să informeze în scris autoritatea administrației publice locale pe raza căruia se află terenul infestat, în vederea verificării aplicării lucrărilor de combatere.

 

Instituțiile responsabile cu identificarea terenurilor infestate și a proprietarilor acestora:

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia revine autorităților administrației publice locale (primăriilor comunale, orășenești și municipale) care trebuie să verifice anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială a acestora, astfel încât lucrările de combatere să fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor de infestare se recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se astfel apariția inflorescențelor.

 

Ce sancțiuni se vor aplica pentru proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu respectă prevederile legale ?

Sancțiunile se vor aplica pentru proprietarii/ deținătorii/ administratorii/ beneficiarii de terenuri care nu respectă prevederile legale, astfel, persoanele fizice se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, iar persoanele juridice cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei, conform art. 3, alin. (2) din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.

Related posts