Te afli aici: Acasa » National » Admiterea 2018 la Universitatea Politehnica Timișoara

Admiterea 2018 la Universitatea Politehnica Timișoara

Criterii de selecție pentru ciclul de licență

Universitatea Politehnica Timișoara a stabilit criteriile pentru admiterea 2018, la ciclul de licență, conform tabelului de mai jos. Menționăm faptul că pentru specializările la care se susține concurs cu probe de verificare a cunoștințelor Universitatea Politehnica Timișoara organizează cursuri gratuite de pregătire la matematică, respectiv desen tehnic și liber. Participanţilor la cursuri nu li se solicită nici un fel de angajament faţă de UPT.

Nr.crt.

Facultatea

Domeniul de studii

Programul de studii

Tip concurs

Criterii de admitere

 

1

Automatică și Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare

Calculatoare în limba engleză

Concurs cu probă tip grilă – Matematică

Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată

Concurs cu probă tip grilă – Matematică

Informatică Informatică

Concurs de dosare

Informatică – ID

Concurs de dosare

2

Arhitectură și Urbanism Arhitectură Arhitectură

Concurs cu probă – Desen tehnic și liber

Mobilier și amenajări interiore

Concurs cu probă – Desen tehnic și liber

3

Chimie Industrială și Ingineria Mediului Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie

Concurs de dosare

Ingineria substanțelor anorganice și ingineria mediului

Concurs de dosare

Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie

Concurs de dosare

Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare

Concurs de dosare

4

Construcții Inginerie civilă Inginerie sanitară și protecția mediului

Concurs de dosare

Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală

Concurs de dosare

Amenajări și construcții hidrotehnice

Concurs de dosare

Căi ferate, drumuri și poduri

Concurs de dosare

Construcții civile, industriale și agricole

Concurs de dosare

Inginerie civilă – limba engleză

Concurs de dosare

Inginerie civilă – limba germană

Concurs de dosare

Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții

Concurs de dosare

Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru

Concurs de dosare

5

Electrotehnică și Electroenergetică Inginerie electrică Electrotehnică

Concurs de dosare

Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice

Concurs de dosare

6

Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Inginerie electronică, telecomunicații și Electronică aplicată

Concurs cu probă tip grilă – Matematică

Tehnologii și sisteme de telecomunicații

Concurs cu probă tip grilă – Matematică

Tehnologii și sisteme de telecomunicații – lb.engleză

Concurs cu probă tip grilă – Matematică

Tehnologii și sisteme de telecomunicații – ID

Concurs de dosare

7

Inginerie Hunedoara Științe inginerești aplicate Informatică industrială

Concurs de dosare

Inginerie electrică Inginerie electrică și calculatoare

Concurs de dosare

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere

Concurs de dosare

Ingineria mediului Ingineria valorificării deșeurilor

Concurs de dosare

Inginerie și management Inginerie economică în industria chimică și de materiale

Concurs de dosare

Inginerie economică în domeniul mecanic

Concurs de dosare

8

Management în Producție și Transporturi

Inginerie și management Inginerie electronică în domeniul electric, electronic și energetic

Concurs de dosare

Inginerie economică în industria chimică și de materiale

Concurs de dosare

Inginerie economică în construcții

Concurs de dosare

Inginerie economică industrială

Concurs de dosare

Științe administrative Administrație publică

Concurs de dosare

9

Mecanică

Ingineria materialelor Știința materialelor

Concurs de dosare

Inginerie industrială Ingineria sudării

Concurs de dosare

Tehnologia construcțiilor de mașini

Concurs de dosare

Tehnologia construcțiilor de mașini – IFR

Concurs de dosare

Inginerie mecanică Inginerie mecanică

Concurs de dosare

Sisteme și echipamente termice

Concurs de dosare

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară

Concurs de dosare

Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice

Concurs de dosare

Vehicule pentru transportul feroviar

Concurs de dosare

Științe inginerești aplicate Inginerie medicală

Concurs de dosare

Ingineria transporturilor Ingineria transportului și a traficului

Concurs de dosare

Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere

Concurs de dosare

Mecatronică și robotică Mecatronică

Concurs de dosare

Robotică

Concurs de dosare

10

Științe ale Comunicării

Științe ale comunicării Comunicare și relații publice

Concurs de dosare

Comunicare și relații publice – ID

Concurs de dosare

Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare

Concurs de dosare

Criterii de admitere

(1)

Concurs cu probe de verificare a cunoştinţelor:

Proba 1: “Matematică”

n1 = nota la proba de concurs “Matematică“

b = media la bacalaureat

(2)

Concurs cu probe de verificare a cunoştinţelor:

Proba 1: “Desen (tehnic şi liber)”

n1 = nota la proba de concurs “Desen tehnic şi liber”

b = media la bacalaureat

(3)

Concurs de dosare:
b = media la bacalaureat

 

Notă:

  1. Pentru candidații sub titulatura ROMÂNI DE PRETUTINDENI, admiterea în Univeristatea Politehnica Timișoara se desfășoară sub forma concursului de dosare, indiferent de programul de studii solicitat de către candidat, pe numărul de locuri alocate de către Ministerul Educației Naționale.
  2. Pentru candidații străini din Comunitatea Europeană și alte state, admiterea se desfășoară în condițiile prevăzute în tabelul de mai sus. Condițiile de participare la concursul de admitere pot fi consultate la următoarele adrese web:

https://www.cnred.edu.ro/en/higher-education

https://www.cnred.edu.ro/en/certificate-about-compliance-of-studies-with-European-Union-directives

În cadrul Universității Politehnica Timișoara, admiterea candidaților străini este coordonată de către Departamentul de Relații Internaționale:

http://www.upt.ro/international/categorie.php?id=4&lb=en

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus