Te afli aici: Acasa » National » Asigurarea obligatorie da si nu

Asigurarea obligatorie da si nu

Referitor la precizările făcute de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara facem următoarele observaţii:

1. Precizările sunt incomplete şi confuze pentru că nu în toate cazurile este obligatorie asigurarea locuinţei împotriva dezastrelor naturale aşa cum rezultă din art. 7, alin. 1 din Norma nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, publicată în M. Of. nr. 521/20.08.2013, “proprietarii de locuinţe care au încheiate poliţe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a încheia PAD la data expirării contractelor de asigurare facultativă.”

În conformitate cu Art. IV. din Legea nr. 260/2008 „Contractele de asigurare aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile în condiţiile stabilite la data încheierii acestora.”

Din această două acte normative reiese foarte clar că proprietarii care deţin o poliţă de asigurare facultativă prin care sunt asigurate şi riscurile prevăzute de asigurarea obligatorie nu sunt obligaţi să încheie o altă poliţă obligatorie decât după data expirării contractului prin care s-a încheiat poliţa facultativă.

2. Art. 19, alin. 5 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 15.10.2013, prevede: “În cazul în care o persoană are atât un contract de asigurare obligatorie, cât şi unul de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despăgubire neacoperit plata să se facă în baza contractului de asigurare facultativă. Valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.” Aceste prevederi sunt completate de art. 7, alin 2 şi 3 din Norma nr. 7/2013 „Societăţile de asigurare autorizate vor putea încheia asigurări facultative pentru locuinţe pentru riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuinţelor, numai pentru sumele asigurate care exced sumele asigurate obligatoriu conform Legii nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru riscurile şi sumele asigurate obligatoriu, prevăzute în Legea nr. 260/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile de asigurare autorizate vor putea încheia doar poliţe de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor naturale – PAD”.

 Conform acestor reglementari persoanele care încheie poliţe de asigurare facultativă pentru imobile nu vor plăti de două ori prima de asigurarea pentru riscurile prevăzute de asigurarea obligatorie întrucât în momentul încheierii asigurării facultative valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării facultative va reprezintă diferenţa dintre valoarea totală a locuinţei asigurate şi valoarea asigurată luată în calcul la stabilirea ratei asigurării obligatorii.

3. Menţionăm că la încheierea poliţei de asigurare obligatorie a locuinţei cetăţenii vor primi poliţa de asigurare care conţine şi certificatul de asigurare cu care vor face dovada asigurării obligatorie.

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus