Auditor intern al calitatii

 

Directia Formare si  Perfectionare Profesionala a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis in colaborare cu S.C. Qualitarium S.R.L. Timişoara, organizeaza cursul avizat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor intitulat:

AUDITOR INTERN AL CALITĂŢII

Cursul se adresează personalului care coordonează sau participă la evaluarea prin audit a sistemului de management al calităţii din cadrul firmelor care intenţionează, sunt în curs de implementare sau au implementat un sistem de management al calităţii conform ISO 9001:2008 – instrument eficient de optimizare a proceselor interne, respectiv de câştigare a încrederii clienţilor.

Tematica:

1. Noţiuni generale privind calitatea

2. Managementul calităţii – definiţii, principii

3. Standardele seriei ISO 9000; prezentarea detaliata a cerintelor standardului ISO 9001:2008

4. Documentele sistemului de management al calităţii

5. Auditul calităţii

5.1 Audituri interne – definiţii, obiective

5.2 Clasificarea auditurilor

5.3 Etapele auditului intern

5.4 Selectarea auditorilor

5.5 Responsabilităţile personalului implicat în auditul intern

5.6 Tehnici de comunicare

5.7 Recomandări pentru auditat

Auditorul in domeniul calitatii se ocupa, in principal, cu planificarea procesului de audit, colectarea si structurarea informatiilor specifice procesului de audit, analiza si aprecierea conformitatii si eficacitatii sistemului de management al calitatii, examinarea documentelor referitoare la sistemul de management al calitatii, intocmirea documentelor specifice procesului de audit.

Obiectivele auditurilor:

• Evaluarea gradului de conformitate a sistemului de management al calităţii cu cerinţele standardului de referinţă ISO 9001;

• Evaluarea gradului de respectare a cerinţelor legale şi de reglementare;

• Evaluarea eficacităţii sistemulului de management al calităţii implementat, respectiv a capacităţii sistemului de a îndeplini obiectivele calităţii stabilite de managementul de vârf;

• Îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;

• Certificarea sistemului de management al calităţii al organizaţiei auditate.

Un manager fără audit este ca un operator fără instrument de măsurare. Auditurile calităţii ajută managementul de vârf al organizaţiei să ia deciziile necesare, respectiv să aloce adecvat resursele în vederea îmbunătăţirii performanţei, a optimizării rezultatelor, prin evidenţierea punctelor forte şi punctelor slabe ale organizaţiei.

Auditul calităţii constituie un mod adecvat de evaluare a sistemului de management al calităţii existent şi trebuie înţeles de către toate părţile implicate ca un proces instructiv şi constructiv.

Auditul calităţii nu are drept scop blamarea organizaţiei sau pedepsirea personalului auditat. Auditul calităţii nu caută vinovaţi, ci dovezi obiective (nu impresii) privind oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii.

Aplicaţii:

– Elaborarea unui program anual de audituri;

– Elaborarea unui plan de audit;

– Elaborarea unui chestionar de audit pentru un proces descris într-o procedură dată;

– Identificarea şi documentarea unor neconformităţi din exerciţii date;

– Efectuarea unei simulări de audit de sistem (şedinţă de deschidere, auditare propriu-zisă, şedinţă de sinteză, şedinţă de închidere, elaborarea raportului de audit).

Chestionare de evaluare a eficacităţii instruirii:

– chestionar privind cerinţele ISO 9001:2008;

– chestionar privind auditul calităţii conform ISO 9001:2008 şi ISO 19011:2011.

Preţ: 900 Ron – achitabil in 2 rate ca persoana fizica

                         (10% reducere pentru membrii CCIAT)

Perioada: 14.04-18.04.2014

Luni-Vineri între orele 16.30-20.30 (total 20 ore)

Locul de desfasurare: Centrul Regional de Afaceri Timişoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22

Lector: Ing. Lucian Tărăbîc – Director S.C. QUALITARIUM S.R.L. Timişoara, consultant calitate,

auditor de certificare TÜV Austria si Lloyd’s Register, 17 ani experienţă în domeniul calităţii (a se vedea CV-ul anexat).

Certificatele obţinute la absolvirea cursului au recunoastere naţionala si internaţionala, fiind emise de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitaţii de Sanse si Ministerul Educatiei si Cercetarii.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: Copie CI/BI, Copie certificat de nastere, Copie certificat de casatorie (dupa caz), Copie diploma studii (minim liceul); Original adeverinta medicala de la medicul de familie sau medicul organizaţiei în care cursantul activează.

Informaţii şi înscrieri se pot obţine zilnic, între orele 08.00-16.00, la sediul Direcţiei Formare si Perfecţionare Profesională a CCIAT (Centrul Regional de Afaceri, Camera 108), tel./fax 0374-160859, 0374-160831, 0724-604132 (Lucian Tărăbîc – 0723-319154; 0742-143718; www.qualitarium.ro), e-mail: anamaria.luca87@yahoo.ro

Related posts

Leave a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.