Comunicat de presă privind activitatea de inspecție și control efectuată în anul 2019

Pentru a verifica modul în care se desfăşoară activităţiile ce pot afecta factorii de mediu (apă, aer, sol) și  biodiversitatea ecologică, în anul 2019 comisarii GNM CJ Timiş au desfăşurat o intensă activitate de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, efectuând un număr de 772 inspecții. Controalele au fost efectuate cu un efectiv de 5echipe comisari, pe întreg județul Timiș.
O pondere importantă în activitatea de control desfăşurată în anul  2019 a avut-o rezolvarea reclamaţiilor/sesizărilor cetăţenilor care au vizat probleme legate de gestionarea deşeurilor, depăşirea nivelului de zgomot, deversări de ape uzate menajere, neîntreţinerea şi afectarea spaţiilor verzi, mirosuri industriale, etc.
Pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei de mediu în vigoare s-au aplicat: 90 sancţiuni în valoare de  1.667.000 lei, din care: 78 amenzi; 12 avertismente; 6 sancţiuni complementare – 5 sistări de activitate, 1 desfințare lucrări.
Principalele neconformităţi constatate au constat în :
– funcționare fără autorizație de mediu sau fără respectarea prevederilor acesteia.
– prestarea serviciului de salubrizare de către operatori, fără asigurarea parametrilor tehnici reglementați.
– gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor.
– realizarea unor proiecte de investiții fără acord de mediu sau fără a notifica APM Timiș la finalizare și înainte de punerea în funcțiune
– abandonări de deșeuri în zone nepermise pe domeniul  public sau în alte zone nepermise
– afectarea calității aerului înconjurător prin incendieri de deșeuri, generare praf.
– nedepunerea declarațiilor la fondul pentru mediu
– diminuarea suprafețelor de spații verzi
În anul 2019 Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Timiş a efectuat mai multe controale în colaborare cu  următoarele instituţii:
•       DSP Timiș, ISU Banat , DSVSA Timiș, Instituţia Prefectului Judeţului Timiş, în cadrul  Comisiei mixte constituite prin Ordinul Prefectului Judetului Timis nr. 91/15.02.2019 pentru verificarea afectării mediului înconjurător, sănătății umane, vegetale și animale, urmare a neasigurării continuității serviciului de salubrizare în județul Timiș (zona 2 Jimbolia, zona 3 Deta și zona 4 Făget).
•       Comisia mixtă de control (GNM-Serviciul Comisariatul Județean Timiș, Instituția Prefectului Județului Timiș, Administrația Bazinală de Apă Banat, Garda Forestieră, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Banat al județului Timiș) în perioada 18.03.2019 – 16.04.2019, a desfășurat acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile
de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari în județul Timiș.
•       DSP TIMIȘ, IPJ TIMIȘ, ANRSC, CJPC Timiș, în cadrul  Comisiei mixte constituite prin Ordinul Prefectului Judetului Timis nr. 263/31.05.2019 de verificare a modului în care se efectuează curățenia pe domeniul public, în Municipiul Timișoara.
•       DSP Timiș, ISU Banat , DSVSA Timiș, Instituţia Prefectului Judeţului Timiş, în cadrul Comisiei mixte constituite prin Ordinul Prefectului Judetului Timis nr. 516/04.09.2019 pentru verificarea afectării mediului înconjurător, sănătății umane, vegetale și animale, urmare a neasigurării continuității serviciului de salubrizare în județul Timiș (zona 2 Jimbolia).
•       Agenţia de Protecţia Mediului Timiş, pentru verificarea nivelului de zgomot.
•       Inspectoratul de Situaţii de Urgenţă Banat al Judeţului Timiş controale la obiectivele SEVESO
•       ABA Banat – controale comune  în cadrul acțiunilor inițiate cu structurile teritoriale de poliție, cu privire la ,,Planul de Măsuri” BALASTIERA 2019” pentru prevenirea și combaterea fraudelor în domeniul exploatării agregatelor minerale.
•       IPJ TIMIȘ controale la societăți care colectează și tratează vehicule scoase din uz.
•       Instituția Prefectului, DSP Timiș, Direcția Agricolă Timiș, efectuare controale comune în cadrul comisiei mixte constituite prin Ordinul Prefectului Judetului Timiș nr.197/19.04.2019  pentru combaterea buruienii ambrozia.
Pe parcursul anului 2019 comisarii GNM CJ Timiș s-au implicat și în organizarea de evenimente ecologice și  colaborări cu societatea civilă astfel :
•       Lunar, pe perioada anului școlar, conform  Protocolului încheiat între Garda Națională de Mediu, şi Inspectoratul Școlar Timis, un comisar  a susținut  o lecţie de educaţie ecologică care a avut ca şi temă „Mediu şi Şcoala”, prezentată  elevilor din Scolile  Gimnaziale  din Timişoara.
•       12 Martie 2019, s-a sărbătorit Ziua Gărzii Naționale de Mediu alături de elevii din clasele V-VIII de la Scoala Gimnazială nr.12 din Timișoara care au constituit la nivelul școlii un grup de inițiativă „Garda de Mediu a Elevilor”.

•    21.09.2019 cu ocazia desfașurării  evenimentului organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Curățeniei (World Cleanup Day), comisarii GNM CJ Timiș au participat alături de societatea civilă la acțiune atât prin supravegherea acțiunii cât și prin participarea efectivă la salubrizarea
zonelor din preajma Gării Timișoara Sud și zona de lângă Pădurea Verde, zone care sunt expuse abandonărilor de deșeuri.
•       15.10.2019 GNM CJ Timiș a răspuns invitației adresate de Şcoala Gimnazială Nr. 7 „Sfânta Maria”, din Timişoara de a susține educația alternativă prin activități informale pentru copii,  prin “Programul Școala Altfel -2019″. Comisarii GNM CJ Timiș au susținut  o lecție de educație ecologică care a avut ca şi temă „Mediu şi Şcoala”, participând un număr de 120 de elevi ai claselor a-VII-a .
•       19.10.2019,  vizita de la depozitul de deşeuri nepericuloase din Ghizela, cu 102 elevii ai Scolii Gimnaziale Grup Scolar Tehnologic Transporturi Auto. Acțiunea a fost efectuată în colaborare cu ADID Timiș.
În anul 2020,  activitatea de inspecție și control a GNM CJ Timiș vizează efectuarea unui număr de 750 inspecții la societățile comerciale ce desfășoară activități cu impact semnificativ asupra mediului, administrații publice locale, etc. în domeniul controlului poluării  și
al  protecției naturii și biodiversității ecologice.

Related posts

Leave a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.