Te afli aici: Acasa » National » Curs pentru Manager de securitate COR -121306

Curs pentru Manager de securitate COR -121306

Directia de Formare si Perfecţionare Profesională a Camerei de Comerţ, Industrie si Agricultură Timiş organizează cursul avizat de Autoritatea Naționala pentru Calificari intitulat: Manager de securitate COR -121306

SCOPUL CURSULUI: Ocupația de “Manager de securitate” este solicitată pe piaţa muncii în condiţiile creșterii cererii de servicii de securitate pentru toate tipurile de organizații. În condițiile actuale, când expunerea la risc devine tot mai complexă, diversă și dinamică, aspectele de management al riscului și în particular al riscului de securitate, devin la fel de importante ca și cele de eficienţă economică.
Managerul de securitate este persoana desemnată să îmbunătăţească securitatea organizaţională prin planificarea, implementarea, evaluarea si îmbunătătirea Sistemului de Management al Securitătii.

Sistemul de Management al Securităţii identifică ameninţările, vulnerabilităţile si riscul de securitate, evidenţiază măsurile care trebuiesc luate pentru a reduce riscul de securitate la un nivel acceptat şi asigură suportul decizional necesar managementului de vârf.

ATENŢIE! Societăţile de protecţie şi pază nu mai pot obţine/reînnoi licenţa de funcţionare dacă nu fac dovada desemnării unei persoane în funcţia de Manager de securitate prin atestarea competentelor (certificat de absolvire) – Hotarârea nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor – art.25, alin.2, lit.d.

TEMATICĂ:
• Modul de întocmire a planului de intervenţie din perspectiva Procedurii nr.90874/02.05.2012.
• Reglementări şi măsuri de protecţie adoptate la nivelul entităţilor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalaţiilor şi în cadrul activităţilor în care acestea sunt gestionate.
• Ansamblul procedurilor de protecţie care se aplică persoanelor ce urmează a deţine, a avea acces  şi a lucra cu informaţii clasificate.
• Ansamblul procedurilor, cerinţelor şi a măsurilor privind gestionarea şi controlul documentelor clasificate.
• Sistemul de norme şi măsuri care reglementează protecţia informaţiilor clasificate în cadrul activităţilor contractuale cu agenţi economici şi instituţii publice.
• Principii de bază şi cerinţele minime de securitate în domeniul protecţiei Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii.
• Legislaţia internă şi europeană aplicabilă securităţii informaţiilor.
• Metode, mijloace şi instrumente de monitorizare a securităţii internaţionale.
• Instruirea unitară a întregului personal pentru asigurarea securităţii în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi procedurilor interne ale entităţii.
ADRESABILITATE CURS: Cursul se adreseaza atat societatilor specializate de paza si protectie, cat si organizatiilor care doresc crearea unui sistem care sa le confere securitate comunicatiilor, personalului si documentelor.

In urma  absolvirii cursului se elibereaza “Certificat de absolvire”, recunoscut de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, reglementat de lege ca act de studii cu recunoastere nationala care va fi insotit de un supliment descriptiv ce cuprinde competentele profesionale  pentru exercitarea  atributiilor specifice ocupatiei.

Dosarul de inscriere: dosar plic, copii de pe cartea de identitate, certificatul de nastere, certificat de casatorie (la schimbarea numelui),  diploma de absolvire a studiilor superioare,  adeverinta medicala „apt curs” (in original), cazier juridicar (in original)

PRET : 1500 lei/persoana, (membrii CCIA Timis beneficiază de 10% reducere, conform Ghidului Serviciilor)

Lector: comisar sef Dragan Mircea, Inspectoratul de Politie Județean Timis
Perioada: 27.04-22.05.2015
Program: intre orele 16:00-20:00
Locul de desfăşurare: Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22

Informatii si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT
Centrul Regional de Afaceri Timisoara, Bv. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 109

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus