Te afli aici: Acasa » National » Curs Specialist deseuri

Curs Specialist deseuri

Specialist in managementul deseurilor in conformitate cu cerintele Legii nr.211/2011

Scopul cursului: Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deseurilor din cadrul firmei, astfel incat sa se asigure indeplinirea obligatiilor legale in domeniul gestionarii deseurilor.

Adresabilitate curs: Cursul se adreseaza agentilor economici care genereaza deseuri.

In conformitate cu prevederile Legii nr.211/25.11.2011, art. 22, alin.3, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri “au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane”. Conform alin. 4 “ Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”.

 

Atentie: nedesemnarea unei persoane cf. art. 22 alin. (3), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei!

Tematica:

Regimul deseurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative in domeniu. Obligatii legale in sarcina agentilor economici.

– Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr.211/2011 privind regimul deseurilor– obligatiile agentilor economici;

– Hotararea de Guvern nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;

– Hotararea de Guvern nr.1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

– Hotararea de Guvern nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Gestionarea anumitor categorii de deseuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile si acumulatorii uzati, deseurile de echipamente electrice si electronice, gestionarea deseurilor rezultate in urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase. – Raportari.

Solutii practice pentru conformarea agentilor economici cu cerintele legislatiei de mediu in domeniul deseurilor. Evitarea sanctiunilor.

–  Trasabilitatea deseurilor (identificarea si codificarea deseului, gestionarea corecta a deseului,  intocmirea evidentei cf. HG 856/2002, caracterizarea deseurilor periculoase, evidenta cronologica deseuri periculoase, transportul si destinatia deseurilor)
–   Studii de caz. Cursantii vor putea propune pentru analiza situatii din cadrul locului lor de munca.

–  Formele raspunderii juridice in dreptul mediului.

–   Sanctiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Evitarea sanctiunilor.

Durata cursului-10 zile

Program :intre orele 17:00-21:00

Taxa de participare: 1000 lei /persoana, (membrii CCIA Timis beneficiază de 10% reducere, conform Ghidului Serviciilor), CD cu materiale informative, suport de curs.

Perioada:  14.03-25.03.2016  ( perioada estimativa)

Cursurile se .vor organiza la formarea unei grupe minime de cursanti.

Locul de desfăşurare: Centrul Regional de Afaceri, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22

Certificatele eliberate la absolvirea cursurilor autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari, impreuna cu suplimentele descriptive, în care se mentionează competentele dobandite, au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piata muncii din tara noastra, conform OG 129/2000. La cerere certificatele pot dobandi recunoastere internationala.

 

Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente: Copie CI/BI, Copie certificat de nastere, Copie certificat de casatorie (dupa caz), Copie diploma studii (minim liceul); Original adeverinta medicala de la medicul de familie sau medicul organizaţiei în care cursantul activează.

 

Oferte detaliate de curs le puteti vizualiza pe pagina: www.cciat.ro

Informatii si inscrieri la Directia Formare si Perfectionare Profesionala a CCIAT

Centrul Regional de Afaceri din bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 108 A,

e-mail: dfp@cciat.ro ; ana-maria.luca@cciat.ro ; anamaria.luca87@yahoo.ro

Inscrieri on-line se fac la adresa: http://www.cciat.ro/inscrierecurs.php

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus