Doru Dinu Glăvan, ctitor al emisiunilor creștine difuzate la Radio Reșița

 

Este foarte greu să scrii despre Doru Dinu Pavel Glăvan la trecut. Pe calea undelor și nu numai, el a făcut parte, zeci de ani, din viața noastră. Transmisiunile sale sportive ne-au conectat ani de-a rândul la marile competiții sportive naționale și internaționale, iar emisiunile radioului regional reșițean, căruia i-a dăruit ani mulți din viață, au îmbogățit viața spirituală și artistică a românilor bănățeni din țară și de peste graniță.

Colaborarea noastră a început în toamna anului 1995, la Caransebeș și a continuat, fără întrerupere, până la momentul plecării sale pe „cărarea Împărăției lui Dumnezeu”.

Înzestrat de Tatăl ceresc cu o putere de muncă ieșită din comun, D.D. Glăvan, cum îi spuneau cei apropiați, găsea timp pentru rezolvarea problemelor administrative ale radioului, pentru realizarea de emisiuni, interviuri, organizarea de manifestări culturale, fiind nelipsit de la evenimentele importante ce aveau loc în viața comunităților din Banatul românesc și sârbesc.

Ierarhii de la Caransebeș, Emilian Birdaș și Laurențiu Streza au vizitat, în mai multe rânduri, studiourile moderne ale Radioului regional Reșița, amenajate prin strădania directorului Doru Dinu Glăvan și au adresat cuvântul lor de învățătură credincioșilor bănățeni.

Cu binecuvântarea episcopilor de la Caransebeș, a mitropolitului Nicolae Corneanu și cu largul concurs al lui Doru Dinu Glăvan, numeroși slujitori ai Bisericii noastre și ai celorlalte confesiuni creștine din Banat au avut acces la microfonul radioului reșițean, aproape în fiecare zi a săptămânii.

În anul 2005, la Arhiepiscopia Timișoarei a fost înființat studioul de radio „Învierea”, care a început să transmită diferite emisiuni religioase prin intermediul radioului Timișoara.

Având în vedere bunele relații statornicite cu Doru Dinu Glăvan la Caransebeș, cu aprobarea mitropolitului Nicolae, subsemnatul și consilierul cultural ne-am deplasat la Reșița, pentru a stabili o colaborare și cu radioul regional din Valea Domanului.

Întâlnirea cu Doru Dinu Glăvan s-a derulat, ca întotdeauna, sub auspiciile prieteniei noastre sincere, a bucuriei revederii și a ospitalității arătate față de toți cei ce vizitau radioul pe care l-a ctitorit.

Ca fiu al Banatului de câmpie, D.D. Glăvan a aprobat, cu multă bunăvoință, solicitarea Centrului nostru eparhial și, din acel moment, emisiunile realizate în studioul nostru „Învierea”, sub genericul „Biserica, ieri și azi”, au fost difuzate săptămânal, pe frecvența (105,6) postului regional Radio Reșița, în zilele de luni, marți, sâmbătă și duminică.

Dăruit cu trup și suflet profesiei de ziarist și radioului reșițean, regretatul nostru prieten a simțit nevoia de a împărtăși nu puținilor săi ascultători informații, gânduri, trăiri și din alte locații aflate în țară sau în străinătate.

Rememorez acum, cu adâncă emoție, momentele inefabile ale unui pelerinaj efectuat, în urmă cu câțiva ani, la locurile sfinte din Israel, împreună cu 50 de credincioși bănățeni. Distinsul nostru prieten D.D. Glăvan, în dorița de a-i face părtași pe ascultătorii radioului la bucuriile acelei călătorii spirituale și de a-i familiariza cu istoria multimilenară a localităților biblice, mă suna în fiecare seară și îmi oferea căteva minute pentru a vorbi despre străvechile așezăminte vechi și noutestamentare vizitate și despre țara în care s-a născut credința noastră dreptmăritoare.

O altă locație dragă neuitatului nostru prieten a fost mirifica vale a Poenii Rusca Teregova. Din momentul în care între D.D. Glăvan și familia Ruxanda și Ioan Wittmann s-a legat o prietenie trainică și dezinteresată, Poiana Rusca Teregova, cu pensiunea Wittmannilor, cu minunata biserică din lemn ridicată de ei și cu peisajele încântătoare reflectate în apele lacului de acumulare, a devenit pentru el cea de-a doua casă și locul în care, admirând creația lui Dumnezeu, se regăsea pe sine, trăia clipe autentice de liniște sufletească, înconjurat de atenția, prietenia și dragostea părintească a gazdelor sale.

Atât de mult s-a legat Doru Dinu Pavel Glăvan de acele plaiuri binecuvântate ale Poienii Rusca Teregova și de neprețuiții săi prieteni, Ruxanda și Ioan Wittmann, încât a ctitorit, și acolo, un nou studiou de radio, denumit „Cozia”, după vârful muntelui din apropiere, de unde transmitea, în fiecare dumnică dimineața, emisiunea de interviuri „La o ceașcă de cafea”, realizată cu personalități și oameni obisnuiți ai zonei.

Doru Dinu Pavel Glăvan rămâne, așadar, în memoria celor care l-au cunoscut ori doar l-au ascultat pe calea undelor, un om de aleasă ținută, iubitor de țară, de tradițiile și valorile naționale. Având o carieră admirabilă de ziarist, reporter, redactor, realizator de emisiuni, director de radio și președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Doru Dinu Glăvan este, mai presus de toate, un fiu credincios al Bisericii și misionar creștin, datorită căruia mesajul hristic a ajuns, ani de zile, în casele și în sufletele credincioșilor bănățeni.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    Preot dr. Ionel Popescu 

Related posts