Drepturile cadrelor medicale implicate în lupta împotriva COVID-19 și a urmașilor lor

În data de 23 aprilie 2020, Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid-191 (în continuare „Proiectul”), adoptat deja de Senat în 8 aprilie 2020. Analiza care urmează este aplicată pe varianta proiectului trimis Președintelui României spre promulgare în 23 aprilie 2020.

 

“Scopul acestui proiect de act normativ îl reprezintă recunoașterea meritelor personalului medical implicat în acțiuni medicale împotriva Covid-19 prin acordarea unor drepturi atât celui ce face parte din personalul medical, cât și urmașilor acestuia, dacă decesul său survine ca urmare a complicațiilor infectării cu SARS-CoV-2.” afirmă Dumitru Balea, avocat Iordăchescu & Asociații

 

Vom  stabili, în cele ce urmează, care sunt categoriile de personal medical la care se referă dispozițiile Proiectului (1), persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute de Proiect (2), în ce constau aceste drepturi și condițiile în care pot fi accesate (3).

(1) Personalul medical căruia Proiectul i se aplică

Articolul 2 din Proiect prevede personalul medical care intră sub incidența Proiectului:

  1. a) personalul medical de specialitate și personalul auxiliar sanitar din acele unități sanitare (spitale, farmacii, cabinete de medicină de familie ori de medicină dentară etc.) implicate direct în acțiuni în acțiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;
  2. b) personalul medical și paramedicii militari din structurile aflate în coordonarea Departamentului pentru situații de urgență (din cadrul MAI), implicați direct în acțiuni și misiuni legate de prevenirea, gestionarea și combaterea infecțiilor cu COVID-19;
  3. c) personalul cu pregătire paramedicală din echipajele SMURD;
  4. d) tot personalul din spitalele care acordă asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 și din spitalele de suport pentru pacienți testați pozitiv sau suspecți de infectare, cuprinse în listele din anexele 2 și 3 ale Ordinului Ministrului Sănătății nr. 555/2020.

 

(2) Persoanele care beneficiază de drepturi

Vor beneficia de drepturile cuprinse în Proiect personalul medical enumerat la punctul anterior și, în cazul decesului cauzat de condițiile de muncă, urmașii. Adică, prevede art. 2 alin. (2), copiii și soțul supraviețuitor. Dacă nu există copii și soț supraviețuitor, iar cadrul medical decedat era singurul susținător al părinților săi, vor beneficia și aceștia de drepturile conținute în Proiect. În cazul decesului, familiei defunctului sau persoana care a suportat cheltuielile ocazionate de deces va primi un ajutor patrimonial pentru acoperirea acestor cheltuieli.

 

(3) Drepturile acordate și condițiile de accedere

Există mai multe categorii de drepturi acordate prin Proiect, constând fie într-un spor salarial acordat direct personalului medical, fie în drepturi pentru urmași sau părinți, respectiv un ajutor pentru înmormântare.

Personalul medical enumerat la punctul (1) care execută, conduce sau coordonează misiuni și sarcini de serviciu în condiții de pericol deosebit beneficiază pe durata stării de urgență și timp de 3 luni după încetarea acesteia de un spor salarial de până la 30% din salariul de bază. Chiar dacă personalul medical va continua să acorde tratament pacienților infectați cu SARS-CoV-2 și după trecerea celor 3 luni de la încetarea stării de urgență, nu va mai beneficia de acest spor.

Cuantumul exact al sporului și categoriile de personal medical cărora le va beneficia se vor stabili prin ordin al Ministrului Sănătății în 15 zile de la intrarea în vigoare a Proiectului. Acest spor salarial va putea fi cumulat cu alte sporuri, premii, indemnizații, neluându-se în calcul pentru determinarea limitei maxime de 30% din salariul de bază, ce nu poate fi depășită de cumularea tuturor acestor venituri suplimentare, limită impusă prin art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Adică, dacă un medic deja a atins limita maximă de 30% prin cumularea altor sporuri, premii, indemnizații etc. anterior aplicării sporului prevăzut de Proiect, acest din urmă spor se va adăuga la salariul medicului, putându-se ajunge cumulat la venituri suplimentare de maxim 60% din salariul de bază.

Urmașii celor care intră în definiția personalului medical în înțelesul Proiectului și care decedează ca urmare a complicațiilor cauzate de infectarea cu SARS-CoV-2 vor beneficia de următoarele drepturi și dacă îndeplinesc anumite condiții:

  1. a) Ajutorul suplimentar pentru deces, în cuantum egal cu de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care este în anul 2020 de 5.429 lei, conform Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
  2. b) Pensie de urmaș pentru copil până la împlinirea vârstei de 18 ani sau de 26 de ani dacă își continuă studiile. Proiectul nu arată cuantumul pensiei, dar considerăm că va fi de 75% din salariul de bază, ca în cazul pensiei de urmaș pentru soțul supraviețuitor.
  3. c) Pensie de urmaș pentru soțul supraviețuitor egală cu 75% din salariul de bază avut de defunct la data decesului.
  4. d) Asistență medicală și medicamente gratuite în cadrul rețelei sanitare a Ministerului Sănătății sau, după caz, ministerele cu rețea sanitară proprie, cu decontarea cheltuielilor de către acestea.
  5. e) Scutirea de la plata impozitului pe terenul și pe clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietate sau coproprietate.

 

Soțul supraviețuitor va beneficia de drepturile enumerate la lit. c), d) și e) numai până când se va recăsători.

Părinții cadrului medical sau auxiliar defunct vor beneficia de un ajutor lunar în cuantum de 37,5% din salariul de bază avut de la data decesului.

Pensia de urmaș și ajutorul lunar pentru părinți nu vor putea fi cumulate de aceștia, cu pensia pe care ar avea dreptul să o primească în temeiul Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii. În terme de 15 zile de la acordare drepturilor conținute de Proiect, beneficiarul va trebui să opteze între aceste drepturi și pensia ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 263/2010.

 

În încheierea Proiectului se stabilește data de 11 martie ca Ziua personalului medical, pentru recunoașterea onorifică a meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid-19.

 

“Cu toate că acest cadru nu permite o analiză amănunțită a Proiectului, din lectura acestuia rezultă condiții destul de restrictive și recompense materiale destul de restrânse ce se vor acorda personalului medical implicat în lupta împotriva pandemiei. Mai mult decât un ajutor material pentru medici și personalul auxiliar din sistemul sanitar, acest Proiect pare să fie o justificare a clasei politice că a făcut ceva (puțin) pentru persoanele pe care profesia le expune cel mai mult riscului de infectare cu SARS-CoV-2.” încheie Dumitru Balea, avocat Iordăchescu & Asociații.

Related posts

Leave a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.