Filiala Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România „Valeriu Braniște” – Timiș și-a ales noua conducere

 

Ieri, 12 martie a.c., în superba aulă a Academiei Române, Filiala Timișoara s-a desfășurat Adunarea generală de dare de seamă și alegeri a Filialei Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România „Valeriu Braniște” – Timiș, cu următoarea ordinea de zi:

  1. Raport asupra activității desfășurate de la alegerile precedente și până în prezent.
  2. Raport asupra gestionării resurselor financiare dobândite de la unii membri ai filialei pentru întreținerea sediului din incinta Bastionului „Maria Theresia”.
  3. Alegerea președintelui filialei, biroului de conducere și a consiliului consultativ.
  4. Aprobarea Adunării generale pentru dobândirea statutului de persoană juridică a Filialei U.Z.P.R. „Valeriu Braniște” – Timiș, context în care vom întocmi un colectiv, care se va ocupa de rezolvarea acestei probleme.
  5. Propuneri privind modificarea actualului Statut al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
  6. Desemnarea delegaților la Adunările generale a U.Z.P.R. pentru modificarea statutului (sfârșitul lunii martie) și alegerea președintelui și a celorlalte organisme de conducere ale U.Z.P.R. pentru următorii patru ani, ce se va desfășura, la București, pe data de 20 iulie 2024.
  7. Diverse.

Întrunirea fiind statutară, după prezentarea Raportului de activitate, s-au dezbătut probleme de fond ale filialei, au reținut atenția, în acest context, unele articole din Statutul U.Z.P.R. care se cer schimbate/modificate, primirea de noi membri în uniune, insistându-se asupra calității lor, diversificarea activităților cultural-științifice, cu precădere cele de ordin profesional, și alte de acest fel, menite să sporească activitatea filialei, mai cu seamă vizibilitatea ei în societate.

Tot cu acest prilej, s-a luat în discuție necesitatea transformării Filialei U.Z.P.R. „Valeriu Braniște” – Timiș în instituție cu personalitate juridică, propunerea a fost votată în unanimitate, urmând ca noul Birou de conducere să stabilească un colectiv care să se ocupe de această chestiune.

Evident, toate aceste propuneri venite din partea participanților la dezbateri rămân în sarcina noilor organe de conducere din care fac parte:

            Birou

Președinte = Ioan David

Vicepreședinte = Octavian Stăncioiu

Secretar = Daniela Florian

Membru = Delioara Barbu

Membru = Constantin Jichița

Membru supleant = Dumitru Mnerie

Membru supleant = Dănuț Radosav

De asemenea, în sprijinul Biroului filialei s-a constituit și aprobat Consiliul consultativ, din rândul căruia fac parte membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România cu o bogată expertiză în domeniu.

Daniela Florian

Foto: Victor Popa

Related posts