Primariile au depus proiecte pentru reabilitarea scolilor din Regiunea Vest

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Regio-Programul Operaţional Regional (Regio-POR) în Regiunea Vest, anunță încheierea perioadei pentru depunerea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al domeniului major de intervenție 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă al Regio-Programul Operațional Regional.

Astfel, până în data limită pentru depunerea cererilor de finanțare (5 mai 2014), în Regiunea Vest au fost depuse spre finanțare 40 de proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 27,51 milioane euro. Dintre acestea, 38 de proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 27,20 milioane euro se află în etapa de evaluare iar 2 proiecte cu o valoare a finanțării nerambursabile de 0,31 milioane euro au fost respinse. În consecință, finanțarea nerambursabilă solicitată în Regiunea Vest – în cadrul celui de-al doilea  apel de proiecte – depășește cu 51,13% alocarea regională.

Lista proiectelor depuse spre finanțare în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte, locul de implementare al acestora și stadiul lor sunt prezentate în documentul alăturat, precum și pe pagina web a ADR Vest, la secțiunea POR 2007 – 2013/Proiectele depuse în cadrul Regiunii Vest în cadrul POR 2007-2013 (http://www.adrvest.ro/attach_files/situatia%20proiectelor%20depuse%20la%20nivelul%20Reg%20Vest_07.05.2014.pdf).

Organizarea celui de-al doilea apel de proiecte în cadrul domeniului major de intervenție 3.4 a venit ca urmare a realocării de fonduri nerambursabile din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și a Programului Operațional Sectorial Transport. Ca urmare a acestei realocări (din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și din Bugetul de stat) – de 17,88 milioane euro pentru Regiunea Vest și 172,95 milioane euro la nivel național – a fost lansat cel de-al doilea apel de proiecte în data de 12 martie 2014, având ca termen limită pentru depunerea cererilor de finanțare data de 5 mai 2014.

Solicitanții eligibili pentru finanțare, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului, au fost Unităţile administrativ-teritoriale (administraţii publice locale) și parteneriatele dintre unităţile administrativ-teritoriale şi unităţi de învăţământ pre-universitar de stat ce își desfășoară activitatea în imobile aflate în domeniul public al acestora. Acest al doilea apel de proiecte a fost dedicat solicitanţilor care, în calitate de autoritate contractantă, aveau încheiat un contract de lucrări pentru activitatea ce face obiectul cererii de finanțare și care propun proiecte ce vizează reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaţionale pre-universitare sau crearea şi dezvoltarea de campusuri preuniversitare.

Evaluare proiectelor depuse spre finanțare se va face de către experții ADR Vest iar prioritizarea acestora în vederea obținerii finanțării nerambursabile va fi realizată la nivel național, de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional, în funcție de punctajul obținut de proiecte în urma evaluării – nu conform principiului „primul venit, primul servit”. Prioritizarea se va face după cum urmează:

•  dacă valoarea solicitată a tuturor cererilor de finanţare admise la finanţare în regiune va fi mai mare decât alocarea financiară regională, se va efectua un clasament al acestora, în funcţie de punctajul obţinut. Clasamentul astfel obţinut va reprezenta ordinea de admitere la finanţare în regiune, până la epuizarea alocării regionale

•  proiectele admise, dar care depăşesc alocarea regională, vor intra într-o fază de prioritizare la nivel naţional, în funcţie de punctaj şi vor putea intra la finanţare în măsura fondurilor rămase neacoperite din alte regiuni.

Related posts

Leave a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.