Te afli aici: Acasa » National » Prioritatile de investitii Regio-POR 2014-2020 dedicate patrimoniului cultural si zonelor urbane abandonate au fost lansate si in Regiunea Vest

Prioritatile de investitii Regio-POR 2014-2020 dedicate patrimoniului cultural si zonelor urbane abandonate au fost lansate si in Regiunea Vest

Azi, 1 aprilie 2016, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a organizat evenimentul de lansare, în Regiunea Vest, a priorităților de investiții din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR 2014-2020) dedicate patrimoniului cultural (prioritatea de investiții 5.1) și zonelor urbane abandonate (prioritatea de investiții 5.2).

În cadrul evenimentului au luat cuvântul domnul Sorin MAXIM – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și domnul Silviu ADĂMUȚ – Director general al ADR Vest.

Temele abordate în cadrul evenimentului au vizat implementarea POR 2014-2020 și informații specifice referitoare la cele două priorități de investiții lansate – precizări ale ghidurilor solicitantului, condiții de eligibilitate, etc. -, precum și o prezentare a aplicației electronice MySMIS folosită în această nouă etapă de programare pentru depunerea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă. De asemenea, în  cadrul acestui eveniment a fost anunțată perioada în care se vor putea depune proiecte pentru solicitarea finanțării nerambursabile în cadrul celor două priorități de investiții: începând cu 25 mai 2016 până în 25 noiembrie 2016.

***

 

Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural se adresează primăriilor, consiliilor județene, autorităților din administrația publică centrală, unităților de cult, organizațiilor non-guvernamentale și parteneriatelor între aceste entități.

În cadrul acesteia se finanțează activități de restaurare, protecție, conservare și valorificare durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, a patrimoniului cultural național (din mediul urban și din mediul rural) și a patrimoniului cultural local (din mediul urban).

Valoarea totală a unui proiect depus spre finanțare în cadrul acestei priorități trebuie să se încadreze între minim 100.000 euro și maxim 5 milioane euro (în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro), iar cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Acest apel de proiecte este de tip competitiv astfel încât doar cele mai bune proiecte vor primi finanțarea solicitată, în limita alocării financiare regionale – aceasta fiind de 28,81 milioane euro în cazul acestui apel de proiecte.

***

 

Prioritatea de Investiții 5.2 – Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului vizează unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban (cu excepția municipiilor reședință de județ), precum și parteneriate între acestea și consilii județene.

Finanțarea acordată în cadrul acestei priorități de investiții este destinată sprijinirii reconversiei funcționale a terenurilor și suprafețelor abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și transformării lor în zone de agrement și de petrecere a timpului liber pentru comunitate.

 

Valoarea totală a unui proiect depus spre finanțare în cadrul acestei priorități trebuie să se încadreze între minim 100.000 euro și maxim 5 milioane euro, iar cofinanţarea din partea solicitantului este de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

La fel ca în cazul apelului de proiecte corespunzător priorității de investiții 5.1, și acest apel de proiecte corespunzător priorității de investiții 5.2 este de tip competitiv. Alocarea financiară pentru Regiunea Vest în cazul acestui apel de proiecte este de 10,59 milioane euro.

***

Ghidurile solicitantului pentru cele două priorități de investiții se găsesc pe pagina web a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, www.adrvest.ro, la secțiunea Fonduri Europene/POR 2014-2020/Ghiduri de finanțare.

Lasati un comentariu

You must be logged in to post a comment.

© 2012 TimNews, toate drepturile rezervate.

Mergi sus