Profesorul și academicianul Toma Dordea, omagiat la 100 de ani de la naștere

 

În 11 februarie 2021, Universitatea Politehnica Timișoara în parteneriat cu Academia Română, filiala Timișoara, l-au omagiat pe Profesorul și Academicianul Toma Dordea, remarcabil creator al școlii de mașini electrice în cadrul UPT, o personalitate a învățământului universitar politehnist, care s-a dedicat activității tehnico științifice, didactice și de cercetare în cadrul Universității Politehnica Timișoara și, ulterior, Academiei Române – filiala Timișoara, având suportul unui talent pedagogic înnăscut și a unei pasiuni pentru cunoaștere.

Evenimentul, care a marcat 100 de ani de la nașterea academicianului Toma Dordea, s-a desfășurat în regim hibrid, on site, în cadru restrâns, în incinta Bibliotecii Centrale a UPT, și online, prin intermediul platformei Zoom, fiind transmis în direct și pe paginile de Facebook ale Universității Politehnica Timișoara și Academiei Române, filiala Timișoara.

În cadrul festivității au luat cuvântul academicianul Dan Dubină, președintele filialei timișorene a Academiei Române, care a vorbit despre cariera lui Toma Dordea în simbioză cu Universitatea Politehnica Timișoara și cu Academia Română, conf. univ. dr. ing. Florin Drăgan, rectorul UPT, care a evocat personalitatea de referință a lui Toma Dordea, un adevărat model, care a inspirat generații de studenți, cadre didactice și cercetători, prof. univ. dr. ing. Sorin Mușuroi, prorector al UPT și moderator al evenimentului, care sub titlul „In memoriam Toma Dordea, Profesorul nostru” a prezentat viața, cariera și activitatea academicianului, acad. Ion Boldea, cel care a preluat cursul de mașini electrice de la Toma Dordea, și cercetător științific dr. ing. Ileana Torac, colaboratoarea academicianului în ultimii 25 de ani, care au prezentat câteva dintre contribuțiile semnificative din cadrul UPT și Academiei Române, filiala Timișoara, prof. univ. dr. ing. Aurel Câmpeanu, de la Universitatea din Craiova (via Zoom), prof. univ. dr. ing. Radu Munteanu, de la Universitatea din Cluj (via Zoom), prof. univ. dr. ing. Nicolae Muntean (via Zoom), decanul Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică a UPT, foști studenți și ulterior colaboratori ai academicianului Toma Dordea, cărora le-a marcat cariera viitoare.

La evenimentul on site a participat și Doina Ionaș, fiica lui Toma Dordea, căreia i-a fost înmânată, din partea Academiei Române, filiala Timișoara, și Universității Politehnica Timișoara, o plachetă Ad Honorem, acordată pentru a cinsti memoria Profesorului și Academicianului.

Evenimentul s-a încheiat cu proiectarea unui film cu discursul susținut de Toma Dordea la cursul festiv din 2011.

Personalitatea academicianului Toma Dordea este una de excepție. Născut practic odată cu Școala Politehnică din Timișoara, domnia sa i-a marcat prin stil, eleganță și realizări, evoluția. A fost unul din rarii dascăli ai acestui prestigios lăcaș de educație care a dat viață, cu convingere, principiului pe care s-a fondat universitatea „Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește într’însa”. A realizat nu numai o impresionantă operă științifică, ci mai ales a făurit caractere.

Toma Dordea, cel care avea să fie unul din remarcabilii oameni de știință stabiliți la Timișoara, s-a născut la 1 ianuarie 1921 în comuna Bungard din județul Sibiu, într-o familie de țărani harnici, și a absolvit cursurile primare și gimnaziale în localitatea natală.

Fiind primul copil al familiei, a fost și singurul care a beneficiat de privilegiul de a-și continua studiile, posibilitățile materiale ale familiei fiind limitate. A absolvit apoi liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, unde a obținut și premiul național „Traian Lalescu” pentru matematică și în 1940 a devenit student al Facultății de Electrotehnică din Timișoara, pe care a urmat-o în anii grei ai războiului și a absolvit-o cu mențiunea „Magna cum laude” în 1945.

Cariera sa didactică și științifică a fost legată, întreaga sa viață, de Universitatea Politehnica Timișoara. Remarcat de profesorii săi încă din anii studenției, a rămas asistent universitar la catedra de Mașini electrice și Electrotehnică imediat după terminarea facultății, lucrând alături de remarcabile personalități ale Politehnicii timișorene precum Plauțius Andronescu, Corneliu Micloși, Aurel Bărglăzan, Valeriu Alaci și alții, care i-au influențat în mod decisiv cariera profesională. În doar trei ani, Toma Dordea a devenit conferențiar, ulterior fiind decan al Facultății de Electrotehnică și prorector al Institutului Politehnic.

Din 1963 a fost, timp de 34 de ani, profesor titular al catedrei de Mașini electrice. Și-a susținut teza de doctorat intitulată „Contribuții la reglarea vitezei mașinii de inducție utilizând contactul alunecător metalo-lichid” cu academicianul Corneliu Micloși, preocupările sale fiind legate de acest domeniu și în anii următori. A devenit, la rândul lui, conducător de doctorat în specialitatea „Mașini, aparate și acționări electrice” și a reușit să ridice la un nivel superior pregătirea inginerilor în specialitatea mașinilor electrice.

De-a lungul strălucitei sale cariere didactice, a format 46 de serii de studenți și peste 50 de doctori ingineri, constituind o elită în domeniul mașinilor electrice.

A avut o continuă activitate de cercetare în domeniul mașinilor electrice, cu rezultate deosebit de valoroase, urmărind, deopotrivă, aplicarea acestora în economie. Cercetările sale au fost materializate la Întreprinderea de Construcții Mecanice Reșița, la întreprinderile „Electromotor” din Timișoara sau „Electroputere” din Craiova pentru locomotivele Diesel electrice, la centralele electrice de la Turceni și Rovinari sau la hidrogeneratorul de la Râul Mare din Retezat. Profesorul Toma Dordea a fost cooptat, de asemenea, în numeroase comisii guvernamentale de specialitate pentru soluționarea unor probleme complexe de interes național în domeniul său de activitate.

Numeroasele sale articole și lucrări științifice și didactice, peste 120 la număr, sunt lucrări de referință, fundamentale în domeniu, caracterizate prin importanța lor teoretică dar și sustenabilitatea practică, iar numeroasele programe de cercetare ale profesorului Toma Dordea reprezintă, în ansamblu, o originală investigație și contribuție în domeniul cercetat, unele fiind invenții premiate la cele mai importante saloane științifice ale lumii.

Spre deosebire de confrați ai săi din aceeași generație, o pasiune constantă a fost și calculatorul sau „ordinatorul electronic”, cum îi plăcea să-l numească, și limbajele de programare, de la cel care se afla la Centrul de Calcul al Politehnicii la mijlocul anilor ’70, până la cele performante de ultimă generație. A fost de-a dreptul fascinat de posibilitățile și performanțele de calcul ale ordinatoarelor electronice, considerându-le o componentă indispensabilă în activitatea științifică, cum ar fi aprofundarea înțelegerii electromagnetismului sau formulele de calcul utilizate în proiectare, ceea ce l-a ajutat să fie un adevărat deschizător de drumuri al școlii moderne de mașini electrice.

Comunitatea academică din universități i-a acordat, în semn de prețuire, cea mai înaltă distincție, cea de „Doctor Honoris Causa”, i s-au decernat numeroase alte premii, medalii și ordine iar în 1994 a devenit membru titular al Academiei Române și președinte al filialei timișorene a prestigioasei instituții și profesor consultant la disciplina pe care a predat-o.

În 2008, lui Toma Dordea i s-a decernat titlul de „Cetățean de Onoare” al Timișoarei, pentru prezența sa remarcabilă în viața academică a orașului și pentru prodigioasa sa activitate științifică și didactică. S-a stins din viață la Timișoara, în 11 aprilie 2015, la vârsta de 94 de ani.

 

Related posts