Somerii din Sanandrei, beneficiari ai cursului de specializare si formare antreprenoriala

Şomerii din Sânandrei, beneficiari ai ultimului curs de specializare şi formare antreprenorială în cadrul unui proiect european 

Având în vedere cererile exprimate de șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă din comuna Sânandrei şi urmarea acţiunilor de informare întreprinse împreună cu autorităţile locale şi sprijinul nemijlocit al primarului comunei, în data de 12 noiembrie 2013 a început şi ultima serie de cursuri de calificare din cadrul Proiectului „Dezvoltarea antreprenorială din mediul rural prin măsuri active de ocupare în domeniul construcţiilor şi comerţului”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active, Domeniul major de intervenție 5.2 – Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă.

Din 32 de persoane informate au fost selectate 23 care urmează în prezent cursul de „Lucrător finisor pentru construcții”,  completat cu cursuri de specializare antreprenorială ce au ca obiectiv dobândirea cunoștințelor necesare pentru demararea propriilor servicii şi afaceri în domeniile vizate în proiect, şi anume: Cum să devii persoană fizică autorizată / înfiinţarea unei societăţi comerciale; Fiscalitate generală şi modalităţi de accesare a microcreditelor și fondurilor europene nerambursabile;  Antreprenoriat; Utilizarea calculatorului personal.

Orele de pregătire teoretică sunt dublate de stagii practice efectuate pe șantiere sau la firmele din zona comunei Sânandrei.

Cursurile de calificare se vor încheia în data de 17 februarie 2014 prin susţinerea unui examen, absolvenţii beneficiind de certificate recunoscute de Ministerul Muncii şi de Ministerul Educaţiei.  Pentru absolvirea cursurilor de formare antreprenorială menţionate, participanţii vor primi certificate de participare emise de CCIA Timiş şi de Fundația Româno-Germană de Pregătire și Perfecționare Profesională în Domeniul Construcțiilor Timişoara, parteneri ai proiectului.

Componenta inovatoare a proiectului care îmbină serviciile integrate duale (consiliere psihologică, evaluare de competenţe, consiliere şi orientare în carieră) cu cursurile de calificare în domeniul construcţiilor şi comerţului şi cu cursurile de antreprenoriat ajută şi pregăteşte şomerii şi persoanele inactive din mediul rural să îşi analizeze propriile opţiuni, să ştie să cum să se prezinte la interviu de angajare, să navigheze pe internet pentru a-şi găsi un loc de muncă sau potenţiali clienţi pentru serviciile în care au fost calificaţi, să cunoască modalităţile de accesare a microcreditelor şi fondurilor nerambursabile, în concluzie, să poată deveni un antreprenor de succes.

Proiectul este în directă concordanță cu politicile şi direcţiile Agendei de la Lisabona şi ale Strategiei Europa 2020 și urmărește în mod expres dezvoltarea socio-economică durabilă a României și creșterea ratei de ocupare în mediul rural.

Related posts

Leave a Comment

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.