Marian Constantin Vasile, promisiunea unei Timișoare mai integrate și colaborative

Asociațiile profesionale pot fi mai mult în sprijinul managerial al Primăriei Timișoara

În majoritatea discuțiilor serioase despre starea „lumii” în care trăim, se pune problema calității și atitudinii celor care ajung să ne conducă. În comentariile la zi, se fac referiri la anumite nume, mai mult sau mai puțin cunoscute, respectiv cu o doză mai mare sau mai mică de popularitate. De asemenea, se pomenesc prescurtări ale numelor partidelor politice, cu merite sau vinovății, apreciate firește într-un mod subiectiv, uneori chiar cu patimă. Generic, se pune frecvent eticheta de „ăia”, iar mulți nemulțumiți concluzionează simplu și superficial: „- Dom̕ le, nu se vrea!”

Întâmplarea fericită, m-a condus să cunosc oameni de valoare, optimiști, care dovedesc o gândire pozitivă și mobilizatoare, spunând cu voce tare: „SE POATE!”

Istoria Timișoarei consemnează o tradiție a breslelor, ca forme ale unor asocieri profesionale, aparținând fiecare de câte o meserie. Breasla își crea propria structură, reguli interne, se ocupa de pregătirea și perfecționarea profesională. De asemenea, breasla își crea propria-i personalitate a organizației, apărând prestigiul și respectul față de meserie, diferențierea între membrii făcându-se după nivelul de cunoștințe profesionale, talentul, seriozitatea oglindite în calitatea lucrărilor efectuate.

În acest an, marcat de luptele electorale, doar în discursurile candidatului independent dr. ing. Marian Constantin VASILE, s-a remarcat pregnant nevoia stringentă de o mai mare preocupare pentru asocierile profesionale, pentru formarea și dezvoltarea culturii organizaționale la nivelul fiecărei organizații și de cooperare mai bună inter-organizații, dar și de atragerea acestora în actul de administrare locală.

În repetate rânduri Marian VASILE a evocat o perspectivă a Timișoarei, mai „integrată și integratoare”, implicit acesta devenind un obiectiv strategic prioritar pentru managementul practicat de viitorul primar. Astfel, se marchează un deziderat de conlucrare cu specialiștii din fiecare domeniu de activitate, pentru găsirea celor mai bune soluții și în luarea deciziilor optime pentru o viață mai bună a timișorenilor.

Semnificativ este faptul că Marian VASILE, de-a lungul timpului a inițiat și/sau a făcut mereu parte din mai multe organizații profesionale, unele constituite pentru susținerea unor idei și principii particulare. Formarea școlară și universitară de excepție, i-a dat și un imbold de încredere în acest sens: șef de promoție al Liceului de Informatică „Grigore Moisil” Timișoara (1995 – 1999), șef de promoție / Secție Software Calculatoare, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea „Politehnica” Timișoara, (1999 – 2004), a finalizat în 2019 studiile doctorale tot la Politehnica timișoreană, prin susținerea tezei cu tema „Model de dezvoltare a orașelor și regiunilor inteligente în România”. A fost membru fondator al organizației „Rotary Opera Timișoara” (2010), Președinte al Asociației pentru Managementul Energiei Timiș (2012-2014). Din luna ianuarie 2024 este Președinte al Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), Sucursala Timiș, membru al Asociației Române de Tehnologii Neconvenționale (ARTN) și multe alte inițiative de asocieri profesionale. În această primăvară, a avut o prezență activă la Adunarea Generală AGIR organizată la București, prilej cu care a promovat mai multe idei și inițiative de organizare mai bună a inginerilor din județul Timiș.

În luna aprilie, de la tribuna conferinței naționale „Instalațiile pentru construcții și confortul ambiental, Ediţia a XXXIII – a, a reiterat ideea de cooperare mai bună a Filialei Banat-Timișoara a AIIR, cu celelalte organizații profesionale din Timișoara, pentru generarea unor proiecte mai potrivite pentru nevoile Timișoarei, cu finanțări și implementări de succes.

Este prezent mereu la activitățile cultural-științifice organizate în Aula Academiei Române, Filiala Timiș, la conferințe și sesiuni de comunicări, târguri și expoziții, fără a avea neapărat o calitate de reprezentare politică sau instituțională, ci din simplul interes de conectare cu realitățile mediului elevat al Timișoarei.

Este un adept al dezvoltării formelor de perspectivă pentru cariera profesională a absolvenților de liceu și universități, cu o orientare nu doar concentrată pe piața muncii, ci și de integrare în organizații profesionale.

Consideră de asemenea, necesară o apropiere mai mare de problemele Primăriei, a economiștilor, prin „Asociația Generală a Economiștilor din România” (AGER), organizație neguvernamentală, independentă și apolitică, creată încă din 1913 și reactivată în 1990. Prin acțiunile sale, membrii AGER acționează pentru crearea unui curent de opinie în vederea creării unei economii de piață funcționale și competitive în România.

Cu prilejul unei întâlniri cu mediul asociativ și de afaceri din Timișoara, desfășurată la Centrul de Conferințe al UPT, a prezentat mai multe detalii referitoare la cuprinderea cât mai multor ingineri în organizația AGIR. Cea dintâi asociație profesională durabilă a inginerilor a fost Societatea Politehnica, constituită în 1881, în prezența Regelui Carol I, cu ocazia inaugurării căii ferate Buzău-Mărășești, prima cale ferată din Romania, proiectată și executată de ingineri români. A supus dezbaterilor Statutul AGIR, care menționează faptul că „Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) este o organizație profesională, cu autonomie deplină, neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, recunoscută de utilitate publică. AGIR este o organizație deschisă, cu membri persoane fizice și juridice, care-i recunosc statutul și doresc să-și aducă contribuția la realizarea obiectivelor sale. Numărul de membri este nelimitat. Asociația are ca scop principal apărarea intereselor profesionale și sociale ale inginerilor, realizarea unității de acțiune a acestora, în vederea întăririi autorității, prestigiului titlului și profesiei de inginer.

În calitate de nou Președinte al Sucursalei AGIR Timiș, dr. ing. Marian Constantin VASILE a adus în atenția studenților – viitori ingineri, posibilitatea de a se înscrie ca membri AGIR încă din anul terminal al cursurilor.

Marian Constantin VASILE, este recunoscut prin abilitățile sale manageriale, un expert în administrație publică. Prin discursurile sale reușește să convingă și să atragă în munca în echipă a celor mai buni și pricepuți specialiști, pentru atingerea obiectivelor unor proiecte propuse. Este omul care unește, dovedind deja prin fapte, contribuind la realizarea de parteneriate între organizațiile profesionale și organisme instituționale. Sunt elocvente recentele conexiuni: AGIR-AIIR-ARTN.

Succesul în carieră este mai ușor și sigur făcând parte dintr-o asociație profesională de prestigiu.

În actualele meandre ale societății contemporane, „Măria Sa – cetățeanul ”, trebuie să fie mult mai atent și preocupat de a cunoaște mai bine profilul și programul candidaților, mai ales al celor independenți, care dețin competențe poate mai înalte decât majoritatea reprezentanților de partide.

Exercitarea PUTERII POPORULUI pornește de la participarea cu conștiință civică la vot. În decembrie 1989, Timișoara și-a câștigat cu demnitate un renume, devenind pentru toată lumea un simbol al dorinței de libertate, cred că acum, toți timișorenii sunt datori să-și apere, cu aceeași demnitate, dreptul democratic de a vota liber, pentru cei mai buni dintre candidați, care să se îngrijească cu responsabilitate de destinele Timișoarei și ale județului Timiș, pentru următorii ani. De aceea este foarte important să mergem să votăm cu demnitate, pentru aleșii care pot să ne fie cei mai demni de funcțiile pe care le vor ocupa! SE POATE!

Prof. univ. Dumitru Mnerie

Related posts